Sitt der, ikke bare gjør noe

Brexit skaper naturlig nok store overskrifter, og markedene falt skarpt rett etter det ble klart at Storbritannia stemte for å gå ut av EU. 

Thomas Furuseth 24.06.2016 | 13.17
Facebook Twitter LinkedIn

Fryktoverskrifter og store markedsutslag må forventes fra tid til annen. Det er klart at når britene som ønsker seg ut av EU kan få store konsekvenser for fremtidens Europa, men hvordan det vil se ut er det få som virkelig vet i dag (og det kan være en kilde til uro på verdens aksjemarkeder). Det er nettopp det som er utfordringen for oss mennesker, vi tenderer til å se på status quo og ekstrapolere dagens informasjon fremover. Men det vil alltid komme uventede utfall og spenninger.

Som investor er det vanskelig å hele tiden ta hensyn til hva som skjer fra dag til dag, år til år og spesielt tiår fremover.

Når markedsuroen treffer, er det ekstra viktig å ta et pust i bakken og heve blikket. Panikk drar frem det verste i oss, våre umiddelbare reflekser er «fight - flight», men disse refleksene kan i verste fall gjøre utfallet verre.

  1. Sørg for å ha fornuftig fordeling mellom aksjer og renter
  2. Rebalanser jevnlig, så ikke aksjeandelen øker for mye
  3. Tenk gjennom markedssituasjoner på forhånd
  4. Ved store kurssvingninger, vurder rebalansering (da kjøper man det som faller)
  5. Planlegg når du skal ta ut pengene
  6. Når du nærmer deg uttak, sørg for at man gradvis reduserer aksjerisiko, det verste som kan skje er at man får markedsuro rett før man trenger pengene, fordi da har man ikke tid til å ri stormen av.
  7. Hvis man ikke klarer å være disiplinert, sørg for å ta hensyn til dette ved valg av spareform og aksjeandel. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer