Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Hvilke forvaltningsselskaper har best Morningstar Sustainability Rating?

Fond fra forvaltere med et klart mandat til å ta hensyn til miljø-, sosiale- og styringsforhold tenderer til å gjøre det bedre på Morningstar Sustainability Rating. Hvordan gjør de viktigste norske forvaltningsselskapene det?

Thomas Furuseth 17.06.2016 | 13:21

Morningstar Sustainability Rating er blitt lansert for å gi deg som investor muligheten til å sammenligne fondenes ESG-relaterte (engelsk forkortelse for miljø-, sosiale-, og styringsfaktorer) eksponeringer. Morningstar mottar informasjon fra analysehuset Sustainalytics på enkeltselskaper og vi aggregerer denne informasjonen på porteføljenivå før vi sammenligner mot tilsvarende fond.

Ronald Van Genderen hos Morningstar gjorde en tidlig undersøkelse av hvordan intensjonelle fond gjør det i forhold til andre fond, og tidlige undersøkelser viser at slike fond generelt sett gjør det bedre enn fond som ikke har uttalt at man tar ESG-ansvar.

I Norge har oljefondet satt en minimumsstandard hva gjelder utelukkelser. Tradisjonelt sett begynner man ved å ekskludere sektorer og selskaper som man ikke ønsker å være involvert i. Morningstar Sustainability Rating gjør på den andre siden «best-in-class» vurderinger, ved at selskapene er blitt konsistent vurdert på en rekke kriterier innenfor den kategorien som fondet tilhører. 

Norske fond

Forvaltere med 5 eller flere fond med en Morningstar Sustainability Rating er tatt med. Også fond med internasjonal opprinnelse er tatt med, så lenge fondene er merket med tilgjengelig for salg i Norge.

På grunn av hvordan Morningstar Sustainability Rating deles ut, så vil et gjennomsnittlig forvaltningsselskap ha 3 globuser, så det vil være forventningsverdien. Siden det deles ut kun 10 % 5 globuser og 22,5 % får 4, vil det naturlig nok bli stadig vanskeligere å få et gjennomsnitt i ytterkantene (mot 5 for eksempel).

Flertallet av forvalterne har et gjennomsnitt over 3, og blant disse er indeksforvalterne hos KLP og Storebrand (som har profilert seg spesielt mot bærekraftige investeringer). Overordnet ser det ganske bra ut på ESG-vurderingen av de norske forvaltere, men det er et par selskaper som har noe under forventede verdier for Morningstar Sustainability Rating, blant annet Nordea som har et ganske stort team i Stockholm som gjør vurderinger av ansvarlige investeringer. 

 

Morningstar Sustainability Rating per selskap

Det er viktig å huske på at Morningstar Sustainability Rating baseres på hva fondene eier for øyeblikket. I noen av Morningstars kategorier vil det være skarp konkurranse. Morningstar Sustainability Rating kan benyttes som en av flere søkekriterier, eller for å uavhengig bekrefte/avkrefte hva forvaltere påstår på feltet ansvarlige investeringer. 

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.