Aktiv eller passiv i det norske markedet?

Aggregert ser forskjellen, etter kostnader, ganske liten ut siden 2000, men risikoen ligger på investoren og mye av gevinsten ser ut til å havne hos den aktive forvalteren. 

Thomas Furuseth 03.06.2016 | 15:03
Facebook Twitter LinkedIn

Jeg har tidligere sett nærmere på aksjeavkastning siden slutten av 2007 og siden jeg har dette friskt i minnet, så tenkte jeg det hadde vært interessant å se om investorer har tjent, gått i null eller tapt på å velge aktive forvaltere i det norske markedet. Det norske markedet er spesielt ved at det har relativt få aksjevalg å velge mellom, men over tid kommer det både nye aksjer og nye fond, samtidig blir slike verdipapirer også avviklet, tatt av børs igjen, gått selskaper har gått konkurs også videre.

Kort om metode

Hensikten er å ha med så mange fond som mulig, men samtidig må det være fornuftig. Jeg har fokusert på privatkundevariantene av fondene (500 000 eller mindre i minsteinnskudd). Fond som har et begrenset univers, for eksempel rene småselskapsfond, er blitt utelukket. Fond som har hele universet som boltringsplass (eksempelvis Odin Norge og Holberg Norge) er derimot tatt med. Indeksfondene representerer, nettopp, som en referanse for passive investorer. Det som vises er er da reelle avkastningen som snittinvestorene har mottatt i perioden. Det er blitt foretatt en beregning av to typer avkastning, et gjennomsnitt av månedsavkastningene, og et kapitalvektet gjennomsnitt av fondene. Sistnevnte skaper litt utfordringer så langt tilbake, men der det mangler kapitalen i fondene har jeg valgt å fylle inn med enten den nærmeste eller den neste kapitalen. Dette representerer en forenkling, men sannsynligvis påvirker det ikke resultatene i vesentlig grad i og med at resultatene er relativt likt mellom likevektet og kapitalvektet. Avviklede fond er tatt med gitt at de hadde et bredt mandat innenfor norske aksjer og minsteinnskudd under 500 000. 

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies