Morningstar Sustainability Rating

Et nytt perspektiv for investorer. 

Jon Hale 17.03.2016 | 9:14

Morningstars misjon er å lage gode verktøy som hjelper investorer med å gjøre fornuftige investeringsbeslutninger slik at de kan nå sine finansielle mål. De siste 30 årene har Morningstar drevet innovasjon som har hjulpet investorer med å analysere, sammenligne, velge og overvåke fond og børsfond. Eksempler på slik innovasjon er Morningstar Rating, Morningstar Style Box, Morningstar Kategori og Morningstar Analyst Rating. Morningstar Sustainability Rating for fond følger denne tradisjonen, og gir investorer en ny måte å evaluere fond på, gjennom bærekraftsprofilen til de enkelte underliggende verdipapirene i fondets portefølje ved å vise en beregnet Morningstar Sustainability Rating på fondsnivå.

Bærekraftighet er svært viktig for mange mennesker i dag. I flere undersøkelser besvarer mennesker at de er bekymret for klimaendringer, miljøet og måten selskaper behandler sine ansatte, samt selskapenes sosiale ansvar. I investeringsverdenen blir dette ofte referert til som ESG (Environmental, Social and Governance; altså miljø, sosial og styring). Stadig flere investorer er interessert i å se om deres egne ESG-holdninger og bekymringer blir uttrykt gjennom deres investeringsportefølje. Dette gjelder spesielt kvinner og yngre investorer viser de undersøkelser som er gjort. For mange er dette et uttrykk for deres personlige verdier og de ønsker at det investeres i selskaper der aktiviteten i selskapet gjenspeiler investors bærekraftsyn. For andre, for eksempel forvaltningsselskaper, kan det også handle om å vurdere andre risikoaspekter. Det er blant annet økt erkjennelse at bærekraftige selskaper kan påvirkes positivt på bunnlinjen, dermed gir det mening å sette søkelyset på ESG-forhold i investeringsprosessen også fra et forvalterperspektiv. Det gjelder spesielt de som har et lengre perspektiv.

Frem til nå har investorer manglet verktøyene de trenger for å vurdere hvor bærekraftig et fond er sammenlignet mot andre fond. Deres valg har så langt blitt redusert til et håndfull utvalgte fond som uttaler eksplisitt at fondene følger bærekraftig eller ansvarlig tilnærming i sin forvaltning. Ansvarlige fond kan benytte et utvalg av teknikker, inkludert ekskludering av visse selskaper, aktivt eierskap også videre. I dag tar de fleste SRI-fond (socially responsible investments; ansvarlige investeringer) også hensyn til ESG-faktorer i utvelgelsesprosessen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
TAGS
ESG

Om forfatteren

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies