Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Europeiske markedsbarometre

Verdsettelse, avkastning for europeiske aksjer

Morningstar Europe Editor 02.03.2016 | 15:47

 

Store selskaper hadde en utfordrende periode i februar, hittil i år er alt i rødt, men spesielt verdi og småselskaper blitt rammet. 

Her ser man igjen utfordringen verdiforvaltere har hatt. 

Her ser man verdsettelsen av selskapene, og i følge Morningstars aksjeanalytikere er verdiselskapene mer attraktive enn andre typer selskaper. Ingen er spesielt dyre i dagens marked. 

 

Alle grafer er utarbeidet av Fernando Luque, redaktør i Morningstar Spania. Kildene hans er Morningstar Direct, Morningstar aksjeanalytikere og Morningstars indekser og Morningstars avkastningsdata. Tall i EUR, dersom ikke annet er oppgitt. 

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .