Avvikling av analytikerdekning av DNBs fond

DNB har gjort, og skal gjennomføre, omfattende endringer til deres forvaltningsoperasjoner, som rapportert i Finansavisen 24. desember 2015.

Morningstar Analysts 07.01.2016 | 13.11
Facebook Twitter LinkedIn

Forvaltningsteamene til flere fond vil bli endret fra årsslutt 2015, og omfatter alle fond som Morningstars analytikere hadde under dekning (DNB Norge, DNB SMB og DNB Norden). Det tar typisk noe tid før slike store organisatoriske endringer får fullt gjennomslag, men ettersom Morningstars analytikere finner flere andre interessante nordiske aksjeforvaltere, avvikler vi v&a

ring;r kvalitative dekning og Morningstar Analyst Rating av disse fondene på dette tidspunkt. Du vil som vanlig finne normal informasjon om fondene, inklusiv Morningstar Rating, og redaksjonell omtale av fond fremover på Morningstar.no.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings