KLP lanserer europeiske indeksfond

Ekstern forfatter 16.11.2015 | 13.51
Facebook Twitter LinkedIn

"KLP Kapitalforvaltning lanserer to nye indeksfond rettet mot norske privatpersoner. Begge har Europa som investeringsunivers.

De nye indeksfondene KLP AksjeEuropa Indeks III (ikke valutasikring) og KLP AksjeEuropa Indeks IV (med valutasikring) er underfond av KLP AksjeEuropa Indeks. Fondene investerer i ca 430 europeiske selskaper. Forvaltningshonoraret for KLP AksjeEuropa Indeks III og IV er henholdsvis 0,20 og 0,23 prosent. Fondene følger KLP-fondenes policy for ansvarlige investeringer.

I perioden 2010 til 1. november i år har europa-indeksfondene gitt henholdsvis 8,2 prosent (ikke valutasikret) og 5,6 prosent (valutasikret) gjennomsnittlig årlig avkastning. Grunnen til at det valutasikrede fondet har gitt lavere avkastning er at den norske kronen har svekket seg i perioden.

Minsteinnskudd er på 3000 kroner. Det er mulighet til å tegne spareavtale i fondet på minimum 500 kroner per måned. 

Hvordan virker valutasikring?

Det er vanskelig å spå når det lønner seg med valutasikring og ikke. Når den norske kronen styrker seg mot valutaene som inngår i fondet vil et valutasikret fond gi høyere avkastning enn en fond som ikke er valutasikret."

Kilde: KLP 

Se nede til høyre for lenker til de aktuelle fondene. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
KLP AksjeEuropa Indeks P2 175,75 NOK0,67Rating
KLP AksjeEuropa Indeks S3 391,38 NOK0,67Rating
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P1 879,85 NOK0,27
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret S2 616,75 NOK0,28

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer