4 porteføljefeilgrep du bør unngå før nyttår

Det som gir mening fra skatteståsted, trenger ikke nødvendigvis å være fornuftig fra porteføljeståsted. 

Christine Benz 16.11.2015 | 11.01
Facebook Twitter LinkedIn

Ettersom året er på hell, starter nedtellingen til datoen da mange gjøremål må krysses av for å rekke det innenfor fristen 31. desember. Det kan være justeringer av porteføljen, rebalansering, selge tapsposisjoner for å få skattefradrag, fylle opp BSU (for dem som kan det) også videre. Men det som kan være en fornuftig strategi fra et skatteperspektiv trenger ikke nødvendigvis å være det fra porteføljeperspektiv og motsatt. For eksempel vil det være ønskelig fra et porteføljeståsted å trimme gevinstposisjoner og legge til tapsposisjoner. Men det motsatte kan være fornuftig fra et skatteståsted, altså at man kan realisere tapene for å få skattefradrag på årets selvangivelse. Faktisk kan det være en bedre strategi å neglisjere alle endringer enn å gjøre justeringer som kan få uønskede bieffekter.

1. Skynde seg gjennom en fullskala porteføljegjennomgang når man ikke har tid

De siste par månedene før nyttår er som oftest svært travle, og skal man gjøre endringer som påvirker årets selvangivelse, så må endringene være gjort innen fristen 31. desember. Ikke bare skjer det mye på privatfronten med forberedelser til høytid, men det kan også være jobbrelaterte frister som skal overholdes. Hvis du opplever at du har begrenset med tid til å gjøre alt som skal gjøres før nyttår, kan det være lurt å konsentrere seg om de tingene som betyr mest.

De som er unge nok til å bidra til BSU kan gjøre det, ellers er det ikke så mange andre områder man kan få ned skattebelastningen på. Et av dem er IPS (Individuell pensjonssparing), der man kan få 27 % av sparebeløpet fradragsført, men hvor man har en ukjent skattebelastning når man går av med pensjon. Det er også noe uklart hvordan de nye skattesatsene fremover vil påvirke attraktiviteten til IPS.

Hvis man har fond eller andre aktiva som står til tap, og som man uansett ønsker å kvitte seg med, kan det være lurt å gjøre det før nyttår. Utsetter man det til etter, vil det komme på neste ligning, og, om ikke annet, har det en verdi å få fradrag så tidlig som mulig (gitt at man har inntekt nok til å dekke inn fradragene).

2. Automatisk kaste ut alle taperne

Selv om det kan være gunstig fra et skatteperspektiv å få fradrag så tidlig som mulig og utsette gevinster lengst mulig, så kan det være et feilgrep å kaste ut alle taperne. Det er faktisk slik at mange verdipapirer reverserer tilbake til gjennomsnittet. Et eksempel er at høy markedsavkastning i aksjemarkedene gjennom de siste 6 årene har gjort at mange høykvalitetsfond (og noen individuelle aksjer også) har hatt laber relativ avkastning. Men mange av disse fondene kan være verdt å holde på gjennom et svakt marked, og vise seg å være verdig ballast til mer aggressive beholdninger som har flydd høyt i porteføljen.

Det betyr at du må balansere din søken etter kandidater som selges for å få skattefradrag, med beslutninger om hva som er best for porteføljen din som helhet og individuelle beholdninger. Du kan ikke, uten å risikere gjennomskjæring, selge et verdipapir før 31.12. og kjøpe samme verdipapir rett etter nyttår. Men du kan selge ett verdipapir og bytte det ut med ett annet med tilsvarende egenskaper.

3) Rebalansering uten å tenke over skattekonsekvenser

Periodisk gjennomgang av porteføljen innebærer at man ser på muligheten for rebalansering. Det vil si at man trimmer fond og verdipapirer som har vokst mye, mens man putter pengene i verdipapirer som har utviklet seg svakt.  Hvis man investerer gjennom fondskonto link, unit linked (kjært barn har mange navn), så trenger man ikke å ta hensyn til skatt i det hele tatt. Man kan gjøre de endringer som passer ut i fra porteføljehensyn. Investerer man utenfor (eller både innenfor og utenfor) slike kontoer, så bør man være litt mer forsiktig med rebalansering fordi det kan utløse skatt. Det er som oftest ganske enkelt å rebalansere fra renteplasseringer til aksjer, men vanskeligere motsatt grunnet den utsatte skattefordelen og opparbeidet skjermingsfradrag.

4) Kjøpe aksjer rett før utbytte

 De fleste aksjefond reinvesterer utbyttet for deg uten videre. Noen utenlandske aksjefond deler ut utbyttet til investorer. Hvis man investerer direkte i aksjer som betaler mye utbytte, så kan det være greit å sjekke om aksjen går x-utbytte i nærmeste fremtid. Det er dumt å investere, bare for å måtte ta skattebelastning av utbytte rett etterpå. Selvfølgelig blir dette bare en av flere vurderinger, så man må finne en gylden middelvei når man får faktorer som jobber i hver sin retning.

Artikkelen er skrevet av Christine Benz, og den er oversatt og gjort om til norske forhold av Thomas Furuseth. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christine Benz

Christine Benz  er Morningstars direktør for personlig finans i USA og hun har forfattet bøkene "30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer