Odin fusjonerer fond og endrer vedtekter

Ekstern forfatter 28.10.2015 | 10.48
Facebook Twitter LinkedIn

Odin gjør endringer i sin fondsportefølje. 

Odin skriver på sine sider;

"Andelseiermøtet ble avholdt i forbindelse med planlagt fusjon mellom ODIN Norge/ODIN Norge II, ODIN Finland/ODIN Finland II, ODIN Europa/ODIN Europa II, ODIN Offshore/ODIN Maritim og ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I.

I tillegg har det vært foreslått vedtektsendringer i ODIN Norge, ODIN Finland, ODIN Europa, ODIN Offshore, ODIN Eiendom, ODIN Sverige og ODIN Kreditt.

Fusjon og vedtektsendringer vedtas dersom det oppnås et flertall på minst 75 prosent av de avgitte stemmene.

I hovedsak dreier vedtektsendringene seg om å tilpasse disse til nye anbefalte vedtekter etter innføring av ny verdipapirfondlov. Samtidig innføres det andelsklasser i fondene, slik at størrelsen på forvaltningshonoraret heretter blir avhengig av beløpet som investeres. I tillegg endres vedtektene slik at det i fremtiden, etter Styrets godkjennelse, kan være mulig for fondene å låne ut finansielle instrumenter. Alle inntekter fra slike utlån skal tilfalle fondet."

I følge Finansavisen 27.10.2015 settes også avgiften ned for Odin Sverige fra 2 % til 1,2 % fra 1. desember 2015. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
ODIN Eiendom C NOK1 736,04 NOK0,73
ODIN Europa C NOK  
ODIN Kreditt C134,38 NOK0,13Rating
ODIN Norge C NOK6 254,95 NOK0,93Rating
ODIN Sverige C NOK10 675,75 NOK1,32Rating

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer