Verdsettelse av de toneangivende markedene.

Etter fjorårets turbulens i energi-markedene fremstår blant annet norske aksjer som gunstige. 

Thomas Furuseth 20.01.2015 | 9.06
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar har til sammen godt over 100 aksjeanalytikere i Europa, USA og Asia som gjør grundig analyse av omtrent 1500 aksjer globalt. Det vil være for kostbart å ha nok analytikere til å dekke alle aksjene rundt i verden, derfor har Morningstar utviklet Morningstar Quantitative Equity Rating som benytter analytikernes arbeid og ekstrapolerer dette til et større univers av aksjer.

Før jul annonserte Morningstar at vi har lagd et univers av indekser. Fra før har vi flere indekser, men dette var første gangen vi også dekker enkeltmarkeder slik som det norske. 

Ved å se på disse indeksenes porteføljer, sammen med kvantitativ aksjerating, kan man si noe om hvordan våre aksjeanalytikere, indirekte, vurderer markedene.

For eksempel det norske markedet er tungt vektet mot energi, og energi falt tungt gjennom fjoråret grunnet en halvering av oljeprisen. Den norske valutaen svekket seg også betydelig mot andre valuta som følge av oljeprissjokket. Våre analytikere tror energiaksjene har falt for mye i forhold til future-kurven, og er følgelig positive til energiaksjer. De mener også at kapasitet etter hvert vil tas av blant de feltene med høyest kostnader, og dyre prosjekter blir utsatt eller skrinlagt. Energiaksjenes verdsettelse er riktignok avhengig av hva man mener om den langsiktige oljeprisen, men mener man at oljeprisen skal være vedvarende på nåværende nivå blir resultatet av analysen selvfølgelig annerledes.

De fleste andre markeder ser fullt ut verdsatt, noe de også gjorde i fjor. Når tiden går så vil ‘fair value’ bli justert for tidsverdien av penger (om ikke andre faktorer har inntruffet) og økes dermed etter hvert som årene går. Dersom aksjekursen stiger raskere, eller faller, vil pris/’fair value’ endres.

Morningstar Moat («moat» som betyr vollgrav, som vi kjenner fra de gamle borgene i oldtiden) er en betegnelse som går på selskapenes evne til å holde konkurrentene unna, altså et bærekraftig konkurransefortrinn.  Wide, eller bred, moat er selskaper som genererer høy fortjeneste fordi de har fordeler som patenter, merkevare, naturlig monopol eller andre forhold som gjør at selskapet kan opprettholde konkurransefortrinnet uten eroderes kjapt av konkurrentene (altså en bred vollgrav etablert som en beskyttelse rundt sin inntjening). Over tid kan disse konkurransefortrinnene endres.

Selv om markedene bør ses på som fullt ut verdsatt, så ser de heller ikke spesielt dyre ut. Riktignok bør en da ikke forvente høy avkastning fra revurdering av aksjene, men heller den løpende avkastningen aksjemarkedene kan gi.

Verdsettelse av aksjemarkedet januar 2015

Tilleggskommentar:

Som noen observante lesere ser, så summerer ikke Wide, Narrow og No Moat til 100 % for Russland, Asia og EM. Det er visse aksjer som ikke er med i grunnlaget, men dekningsgraden er for disse indeksene er 93 - 95 %. Hvis man antar at resterende aksjer er priset lik medianen i indeksen, vil man måtte legge til ca 0,05 på kurs/fair value i de tre indeksene ovenfor. En annen måte å gjøre det på er å justere vekten til hver aksje slik at man ser bort i fra de aksjene som ikke har kurs/fair value. Da blir tabellen som nedenfor:

Som du da ser, så spriker dette i den andre retningen, og det har med at man vekter opp de billige, mens de som ikke er fullt så billige ikke får tilsvarende økning i vekting. Begge metoder har fordeler og ulemper, så kanskje utgangspunktet er det beste da det er en mellomting mellom de to.

Endret 22.1.2015

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer