Her ser vi muligheter etter oljeprisfallet

OPECs beslutning om å opprettholde produksjonskvoter har sendt oljeprisen lavere og har skapt en rekke gode muligheter til å kjøpe kvalitetsvirksomheter.

Morningstar Analysts 04.12.2014 | 10.39
Facebook Twitter LinkedIn

Et bredt spekter av energiaksjer mottok en kilevink i kjølvannet av OPECs møte, noe som åpner opp mulighetene for å kjøpe høykvalitets-selskaper med rabatt.

Vi tviler på at konsensus blant medlemslandene ble oppnådd på møtet, men at produksjonsmålet på 30 millioner fat per dag ble opprettholdt uansett, noe som fjernet håpet om at kartellet vil forsøke å styrke prisen ved å fjerne noe av tilbudet.

Etter våre estimater får oljemarkedet tilført omlag 1 million fat per dag mer enn det som trengs, noe som kan øke tidlig i 2015 hvis det ikke kommer en produksjonsrespons. Men økt produksjon fra amerikansk skiferolje har vært velkjent i markedet, noe som får oss til å lure på hva som har endret seg fundamentalt i markedets bevissthet og som har medført et fall i energisektoren på 20 % siden 1. september. På mellomlang sikt tro vi fortsatt at lavere oljepris vil stimulere etterspørselen, noe som gjør at vi forventer høyere oljepriser i fremtiden. Men vi advarer om at ytterligere etterspørselssvakhet kan gi gnist til en ny nedtur i oljemarkedet før det snur.

Morningstar sitt prisanslag er sammensatt av tre år med dagens råoljepris etterfulgt av vår midtsyklus prisoverslag på 90 dollar per fat, som vi tror fortsatt reflekterer marginalkostnaden ved nordamerikanske skiferproduksjon. Hvis prisene blir fastlåst i nærheten av dagens nivå, vil produsentene begrense aktiviteten og fortsatt fall vil avkorte den nordamerikanske produksjonen ganske raskt og gjenopprette det globale tilbuds- og etterspørselslikevekten. Nedenfor finner du sammendrag av de ulike delene av energisektoren og innvirkningen på disse, samt våre favoritter.

Midtstrøms energiselskaper

Vi tror markedets reaksjon blant midtstrømsfirmaer i særdeleshet har vært overdrevet. Mens noen amerikanske MLP’er (Master Limited Partner – amerikansk selskapsstruktur Red.anm.) har beskjeden eksponering direkte mot råolje- og naturgasspriser, er det store flertallet av kontantstrømmer knyttet til langsiktige kontrakter, noe som skaper relativt stabile kontantstrømmer til tross for markedsuro. Videre skaper midtstrømsfirmaer verdier ved å bygge nye aktiva. Til tross for lave oljepriser, fortsetter vi å se robuste prosjektporteføljer fra bedrifter i vår dekningsunivers.

Vi mener gjeldende prisfall på aksjekursene er en god mulighet til å kjøpe kvalitetsaksjer med rabatt. Wide moat selskaper som ONEOK Partners (OKS), Williams Partners (WPZ), og Enterprise Products Partners (EPD) ser overbevisende ut i dag, sammen med store midtstrømsselskaper som Spectra Energy (SE), Williams (WMB) og Enbridge (ENB).

--Jason Stevens

Integrerte oljeselskaper

Mens vi planlegger å oppdatere våre verdiestimater for å reflektere dagens råoljepriser*, bør det kun utgjøre beskjedne reduksjoner for de store oljeselskapene. Vi tror markedets reaksjon blant integrerte oljeselskaper har vært overdrevet basert på våre langsiktige utsikter. De integrerte selskapene er generelt mer isolert fra oljeprisbevegelser på grunn av stor gassproduksjon og nedstrømsvirksomhet. Nedstrømsvirksomheten kan utjevne inntjeningsfall fra lavere pris. Dessuten tror vi ikke at utbytte fra kvalitetsbedriftene vil komme i fare takket være relativt sterke balanser og ledelsens aversjon mot utbyttekutt. ExxonMobil (XOM) og BP (BP) er våre foretrukne selskaper, gitt verdivurdering og større fri kontantstrømvekst i forhold til konkurrentene.

--Allen Good

Exploration & Production

Det nåværende fallet i E&P selskapenes aksjekurser har skapt noen gode muligheter. Spesielt liker vi selskapene Apache (APA), Concho (CXO), Devon (DVN) og Pioneer (PXD), gitt deres generelt lav-kostnadsmodeller, sterke balanser og meningsfulle rabatter sammenlignet med våre estimater av fundamentalverdi.

--Mark Hanson

Offshore boreselskaper

Mens vi oppdaterer våre verdiestimater for å reflektere dagens råoljepriser*, tror vi markedets reaksjon blant enkelte offshore boreselskaper har vært overdrevet. Sammensetningen av riggflåtene, gjeldsnivå, og risikoen for inaktive rigger etter hvert som kontrakter rulles over må vurderes nøye i dagens miljø. Selv om alle offshore boreselskapene som vi dekker for tiden handles til rabatt til våre verdiestimater, foretrekker vi Ensco (ESV), basert på ledelseskvalitet og sterke kunderelasjoner, og Rowan (RDC), for sin flåte av fire splitter nye ultra-dypvanns boreskip, som alle ble kontrahert ved dagrater godt over hva markedet er nå tilby.

--Robert Bellinski

Oljeservice

For oljeservice-selskaper vil det, på kort sikt, være påvirkning av vikende aktivitetsnivå på selskapenes omsetning og fortjeneste. Mens flertallet av oljeselskapene ikke har levert budsjetter for kapitalforbruk i 2015, har oljeprodusentene som har gitt overordnet utgifts-guiding kommunisert kutt i investeringene.

Men vår forventning er at dette vil være en midlertidig tilbaketrekning, ser vi på den siste salgsspiralen som en god mulighet til å kjøpe kvalitetsselskaper til en attraktiv pris. Konkret anser vi selskaper med bred vollgrav som Schlumberger (SLB) og National Oilwell Varco (NOV) som best posisjonert til å møte en nedtur, samt selskaper som FMC Technologies (FTI), Cameron (CAM), og Technip (TEC), som har store ordrereserver som vil gi støtte omsetning og inntjening i 2015.

--Robert Bellinski

Kinesiske oljeselskaper

Mens vi planlegger å oppdatere våre verdiestimater for de kinesiske oljeselskapene for å reflektere dagens råoljepriser*, bør reduksjoner være beskjeden ettersom denne gruppen er mer isolert fra oljeprisbevegelser gitt den store gassproduksjonen og nedstrømsvirksomhet som kan utligne inntjeningsfall fra oljeprisendringene. Som et resultat av dette tror vi markedets reaksjon blant kinesiske oljeselskapene har vært overdrevet. Selv om Petrochina (PTR) og Sinopec (SHI) møter synlig marginpress gitt deres høyere produksjonskostnader (mellom $ 65 og $ 75 per fat), vil et videre fall i aksjekurser åpne opp attraktive muligheter i aksjer i smal vollgrav CNOOC (CEO).

--Zhao Hu

* Oljeprisen målt ut i fra future-kurven.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings