Nordiske selskaper selskapers konkurransefortrinn og verdsettelse

Relativt få nordiske selskaper har et bærekraftig konkurransefortrinn, og de fleste av de som har det, er det kostnadsfortrinn som er det rådende fortrinnet. 

Thomas Furuseth 09.09.2014 | 13.14
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar har over 100 aksjeanalytikere i USA, Asia og Europa som dekker omtrent 1600 selskaper globalt. En viktig del av aksjeanalytikernes analyse er rundt et selskaps bærekraftige konkurransefortrinn, eller «Moat» som Warren Buffett kalte det. Dette er en så sentral del av analysen at Morningstars analytikere har skrevet en egen bok om temaet «Why Moats Matter: The Morningstar Approach to Stock Investing».

Moat eller vollgrav, benyttes gjerne som bilde på den gammeldagse beskyttelsen av middelalderborgen med vannfylt vollgrav. Hvor bred vollgraven er, bestemmer hvor godt beskyttet selskapet er. Morningstar har tre klassifiseringer, hvor «ingen» betyr at selskapet ikke har noen vesentlig konkurransefortrinn innenfor de fem grenene vi har identifisert (byttekostnader, nettverkseffekt, immaterielle eiendeler, effektiv skala og kostnadsfortrinn). Mens «smal vollgrav» har man større beskyttelse, og bred vollgrav er de selskapene hvor man har forventning om at selskapets lønnsomhet vil være sterkere enn konkurrentenes over en lenger periode enn selskaper med «smal» eller «ingen» økonomisk vollgrav.

Morningstars analytikere estimerer selskapets kontantstrøm og diskonterer denne kontantstrømmen med en diskonteringsfaktor som avhenger av risikoen til selskapet og prisen på gjelden.

Det eneste nordiske selskapet som dekkes av Morningstar analytikere som har bred økonomisk vollgrav er Novo Nordisk.

Utdrag fra analysene:
Novo Nordisk

Novo er en pioner innen diabetesbehandling og har ¼ av markedet. Økende fedme verden over forventes å gjøre at selskapets produkter blir mer etterspurt i årene fremover. Moderne og tryggere medisiner gjør at Novo kan ta omtrent dobbel betaling, samtidig som de har tilsvarende kostnadsbase som konkurrentene. Regulatorisk press og konkurransepress kan tynge Novo i fremtiden. Morningstars analytiker Karin Andersen (CFA), har en «fair value» på DKK 257kr (satt 7. august 2014). Morningstars analytikere har funnet at kildene til økonomisk vollgrav er kostnadsfortrinn og immaterielle eiendeler. 

Nordiske selskapers vollgrav
Company Morningstar Rating Moat Cost Advantage Customer Switching Costs Efficient Scale Intangible Assets Network Effect
Coloplast 2 Narrow Yes Yes - - -
Danske Bank AS 3 Narrow Yes - - - -
H Lundbeck A/S 3 Narrow - - - Yes -
Hennes & Mauritz AB 3 Narrow Yes - - Yes -
Nordea Bank AB 3 Narrow Yes - - - -
Statoil ASA 2 Narrow Yes - - - -
Svenska Handelsbanken 3 Narrow Yes Yes - - -
Telenor ASA 3 Narrow Yes - - Yes -
TeliaSonera AB 3 Narrow Yes - - Yes -
William Demant Holding A/S 3 Narrow Yes - - Yes Yes

 

Coloplast

Coloplast er en global markedsleder innen pleie av stomi og kontinens. De har gravd seg en smal økonomisk vollgrav ved å være innovatør innen disse områdene. Siden 2008 har selskapet gjort en bemerkelsesverdig jobb med å trimme kostnadsstrukturen ved å fokusere på lønnsom vekst. Analytikeren har Fair Value på Coloplast på DKK 427.

Nordiske banker

Bankene har fortrinnsvis et kostnadsfortrinn og alle handles i dag rundt fair value (Handelsbanken 14 % over, mens Nordea 9 % under, og Danske Bank 1 % under).

Telenor

Vi tror skalafordeler og immaterielle eiendeler gir Telenor smal økonomisk vollgrav: Telenor dominerer telekom-markedet i Norge og er en stor operatør i Sverige og Danmark. Med unntak av India (hvor selskapet har slitt) er Telenor blant de største operatørene i de vekstmarkedene hvor de har tilstedeværelse. Skalaen gjør at selskapet kan holde de fleste kundene på egne nettverk, og de kan spre faste kostnader på en større inntekstbase. Samtidig har de oppnådd en posisjon hvor markedsføringen er effektiv via jungeltelegrafen i vekstmarkedene. Telenor var tidlig inne i vekstmarkedene og eier både spektrum og operatørlisenser i landene (begrenset i antall). Ettersom Telenor er betrodd og har sterk merkevare, kan dette være verdifullt når nye tjenester som mobilbanker vokser. Vår analytiker Allan C. Nichols har en Fair Value på 143 NOK.

Statoil

Statoil har bygget en økonomisk vollgrav over flere tiår som en de facto norsk statseiet oljeselskap. Med tilgang til en rikelig, høykvalitets, ressurs like ved dørstokken og statlig støtte gjorde at Statoil kunne skape en dominerende posisjon på norsk kontinentalsokkel (NCS) før selskapet ble børsnotert i 2001. Fokus på ett område gjorde at selskapet fikk dybdekunnskap i regionen relativt til rivalene, samtidig som de bygget ut infrastruktur som senket kapitalkostnaden ved inkrementell produksjonsøkning. Siden den gang har Statoil levert avkastning høyere enn kapitalkostnaden, på tross av nylige utfordringer når oljeprisen falt. Samtidig har selskapet blitt et av de største og dyktigste dypvannsoperatørene i denne industrien. Den seneste tiden har Statoil hatt suksess på nye felter på NCS, og den fortsatte utbedringen av eksisterende infrastruktur vil gi Statoil muligheten til å opprettholde deres ekspertise og infrastrukturfortrinn.

Nordisk verdsettelse

P.t. dekker Morningstars analytikere 25 nordiske aksjer, der medianprisingen er (Pris/Fair Value) er 1,05. Åtte aksjer prises under 1 (pris/fair value), hvorav tre aksjer (REC Silicon, Subsea 7 og Svenska Cellulosa) har stor nok rabatt til å forsvare 4 stjerner aksjerating. Seks aksjer har p.t. 2 stjerner og 16 har 3 stjerner. Prisingen fremstår ikke som skremmende høy, men det er langt unna de nivåer som man så tidlig i 2009. I dagens marked så vil tiden kunne redde deg. Ved å klikke her, får du et kjapt overblikk over alle aksjene Morningstar vurderer.

Verdsettelse og rating er per 8.9.2014 og kan endres fortløpende avhengig av selskapsspesifikke forhold. Ratingen i listen nedenfor blir oppdatert med gjeldende rating. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Danske Bank A/S200,10 DKK-0,50Rating
Demant A/S336,00 DKK0,30Rating
Equinor ASA304,60 NOK1,94Rating
Hennes & Mauritz AB Class B187,05 SEK0,97Rating
Nordea Bank Abp131,10 SEK-1,39Rating
Novo Nordisk A/S Class B923,90 DKK2,28Rating
Svenska Handelsbanken AB Class A97,64 SEK-1,77Rating
Svenska Handelsbanken AB Class B120,00 SEK-2,12
Telenor ASA127,40 NOK-0,47Rating
Telia Company AB26,59 SEK-0,97Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer