Nordiske selskaper selskapers konkurransefortrinn og verdsettelse

Relativt få nordiske selskaper har et bærekraftig konkurransefortrinn, og de fleste av de som har det, er det kostnadsfortrinn som er det rådende fortrinnet. 

Thomas Furuseth 09.09.2014 | 13:14
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar har over 100 aksjeanalytikere i USA, Asia og Europa som dekker omtrent 1600 selskaper globalt. En viktig del av aksjeanalytikernes analyse er rundt et selskaps bærekraftige konkurransefortrinn, eller «Moat» som Warren Buffett kalte det. Dette er en så sentral del av analysen at Morningstars analytikere har skrevet en egen bok om temaet «Why Moats Matter: The Morningstar Approach to Stock Investing».

Moat eller vollgrav, benyttes gjerne som bilde på den gammeldagse beskyttelsen av middelalderborgen med vannfylt vollgrav. Hvor bred vollgraven er, bestemmer hvor godt beskyttet selskapet er. Morningstar har tre klassifiseringer, hvor «ingen» betyr at selskapet ikke har noen vesentlig konkurransefortrinn innenfor de fem grenene vi har identifisert (byttekostnader, nettverkseffekt, immaterielle eiendeler, effektiv skala og kostnadsfortrinn). Mens «smal vollgrav» har man større beskyttelse, og bred vollgrav er de selskapene hvor man har forventning om at selskapets lønnsomhet vil være sterkere enn konkurrentenes over en lenger periode enn selskaper med «smal» eller «ingen» økonomisk vollgrav.

Morningstars analytikere estimerer selskapets kontantstrøm og diskonterer denne kontantstrømmen med en diskonteringsfaktor som avhenger av risikoen til selskapet og prisen på gjelden.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Danske Bank A/S116,25 DKK-0,09Rating
Demant AS298,70 DKK-1,42Rating
Equinor ASA178,78 NOK0,53Rating
H. Lundbeck A/S203,30 DKK0,64
Hennes & Mauritz AB Class B211,90 SEK4,75Rating
Nordea Bank Abp88,37 SEK3,22Rating
Novo Nordisk A/S B478,85 DKK2,92Rating
Svenska Handelsbanken A99,70 SEK3,04Rating
Svenska Handelsbanken B104,30 SEK1,76
Telenor ASA148,05 NOK0,51Rating
Telia Company AB36,64 SEK0,25Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies