Norden blant verdens dyreste aksjemarkeder

To av de dyreste markedene i verden er i Norden, mens vekstmarkedene er blant de billigste viser Morningstars kvantitative aksjerating.

Thomas Furuseth 18.06.2014 | 12.37
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar har hatt aksjeanalytikere i USA i over 10 år, og har også analytikere i Australia, og nylig opprettet Morningstar et team i Amsterdam for å komme nærmere det Europeiske markedet selv om analytikerne fra andre markeder allerede har dekket selskaper i Europa over lengre tid, slik som for eksempel A P Møller Mærsk, Statoil, Nordea og Metso for å nevne noen Nordiske. Disse analytikerne dekker 1500 selskaper på en enhetlig måte. Utfordringen er at det finnes veldig mange selskaper der ute og skal en dekke alle må antall personer som jobber i Morningstar dobles. Derfor utviklet vårt kvantitative team Morningstar Equity Quant Rating som benytter innsatsen til våre analytikere til å dekke majoriteten av aksjene på verdens børser. Da denne lanserte, så dekket vi 28 000 aksjer. Denne benytter en statistisk modell som forsøker å etterligne analytikernes vurderinger, og er dermed kalibrert mot Morningstars aksjeanalytikere.

Mer enn bare verdsettelse
Analytikerne har et strukturert tankesett rundt fem hovedområder, hvor det ene naturlig nok er verdsettelsen, men i rekken av analysene som gjøres kommer riktignok denne til slutt. Den kvantitative ratingen forsøker å etterligne hvert av punktene.

Økonomisk vollgrav
Sentrert i analysen kommer selskapets konkurransefortrinn. Det engelske ordet «Moat» kan oversettes til vollgrav, som var en viktig forsvarsmekanisme i middelalderen. Det var Warren Buffett som først benyttet ordet «Moat» om selskapets konkurransefortrinn. Ideen kommer fra at selskapene trenger en vollgrav for å beskytte seg mot konkurrentenes angrep. Selskaper som har denne beskyttelsen kan oppleve høyere vekst og/eller bedre marginer enn selskaper uten vollgrav. Morningstar kategoriserer selskapene i tre grupper; ingen, smal eller bred vollgrav. Bred vollgrav kan ha lavere avkastningskrav, høyere vekst og derfor kan ses på som et selskap som fortjener høyere prising.

Finansiell helse
Selskaper med aggressiv gjeldsstruktur har høyere risiko. Det gir seg vel sikkert selv, at selskaper med mye gjeld og kanskje negativ kontantstrøm og tynn kontantbalanse, er utsatt i en eventuell nedgangskonjunktur.

Verdsettelsesusikkerhet
Visse selskaper er vanskeligere å analysere, både for modellen, men også intuitivt sett. En høyere grad av usikkerhet fordrer at man legger inn større sikkerhetsmargin, fordi utfallsrommet er større. 

Kredittrating
Morningstar gjennomfører også uavhengig kredittrating av mange av selskapene analytikerne analyserer. I tillegg gjennomføres det en kvantitativ kredittrating på resten av universet. 

Verdsettelse

 

Ovenfor ser du kart hvor man finner gjennomsnittlig kvantitativ verdsettelse for alle markeder. Tallene representerer aksjekurs/fair value som kommer fra den statistiske modellen (klikk på bildet for større versjon). 1 betyr riktig verdsatt, som implisitt tilsier at man får forventet avkastning i forhold til avkastningskravet man har satt (analytikerne som modellen baserer seg på). Avkastningskravet avhenger av blant annet av de faktorene som ble nevnt ovenfor, men også utviklingsstatus. Et høyt avkastningskrav reduserer fair value og motsatt.

Det meste av vesten er bortimot «fair value», mens vekstmarkedene, med noen unntak, fortsatt selges til en liten rabatt. Det er verdt å merke seg at det ikke er noen ekstreme verdsettelser slik vi så tidlig på 2000-tallet innen blant annet teknologi. Eller som amerikaneren John Bogle pleier å si «Time will bail you out», men akseptere at mulighetene for virkelig storgevinst er vanskeligere å nå i dag. Begrepet bør også settes i den sammenheng at både aksjekurser og fair value trender oppover.

Topp og bunn 10 dyreste og billigste markeder

Topp 10 under og overvurderte markeder


Kilde: Morningstar Magazine, side 116.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer