Finanstilsynet vurderer tilbakekall av Navigea AS' tillatelser

Finanstilsynet har ved brev datert 17.03.2014 gitt Navigea varsel om at det vurderer å tilbakekalle samtlige tillatelser til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven.

Ekstern forfatter 18.03.2014 | 9.40
Facebook Twitter LinkedIn

Navigea AS er heleid datterselskap av det børsnoterte foretaket Agasti Holding ASA.

Tilbakekall av tillatelsene vurderes etter at Finanstilsynet har gjennomført tilsyn hos Navigea AS. Navigea AS er gitt frist til 7.4.2014 til å gi sin uttalelse til forhåndsvarselet.  Etter dette vil Finanstilsynet foreta en endelig vurdering.

Kilde: Finanstilsynet

Les også saken på E24.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer