Endringer hos SKAGEN.

SKAGEN starter det nye året med utvidet mandat for SKAGEN Vekst og nye andelsklasser for de tre mest populære aksjefondene. 

Morningstar 07.01.2014 | 15.13
Facebook Twitter LinkedIn

SKAGENs innføring av "rene" klasser (uten returprovisjon til distributør) vil ikke påvirke norske investorer, da disse klassene blir tilgjengelig for nederlandske og britiske investorer hvor det er blitt innført restriksjoner på returprovisjoner. Klassene som er tilgjengelig for norske investorer blir kalt A (hhv SKAGEN Kon-Tiki A, SKAGEN Global A og SKAGEN Vekst A).

Spørsmålet er hvorvidt det blir restriksjoner på returprovisjoner i andre europeiske markeder, det kan se ut som andre revisjon av EU-direktivet MIFID (innført i norsk lov gjennom verdipapirhandelloven) kan inneholde restriksjoner for "uavhengige" rådgivere.

Kilde SKAGEN

Den andre som endres fra nyttår er mandatet til SKAGEN Vekst, som tidligere skulle ha minimum 50 % av fondets aktiva investert i norske aksjer og resten kunne investeres globalt. Fra og med nyttår 2014 vil forvalterne kunne investere inntil 50 % av midlene i fondet i nordiske selskaper. 

SKAGEN trekker frem flere årsaker til at de utvider fra Norge til Norden, blant annet;

- Større investeringsunivers (større jaktmarkeder for deres prosess)
- Diversifiseringsfordeler (bedre sammensetning av sektorer)
- Bedre likviditet

Kilde SKAGEN

SKAGEN forvalter 8 milliarder (november 2013) i SKAGEN Vekst, dermed har de minst 4 milliarder på Oslo Børs og det er interessant at de drar frem likviditetskortet som ett av flere årsaker til å utvide mandatet. Kanskje bør du se nærmere på fondene med mer enn 3-4 milliarder under forvaltning som investerer utelukkende på Oslo Børs for å se om de klarer å områ seg?

SKAGEN har slitt med å skape meravkastning i SKAGEN Vekst. De siste 5 årene frem til 31.12.2013 fikk Vekst en avkastning på 13,4 % p.a., mens en 50/50 indeks bestående av OSEBX og MSCI World ville gitt 15,8 % i samme periode (avkastningstall fra Morningstar Direct).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer