Norske forvalteres hodepine

Denne porteføljen ville falt 2 % i år, mens fondsindeksen steg 22 % frem til 20.11.2013.

Thomas Furuseth 25.11.2013 | 11.27
Facebook Twitter LinkedIn

Fondsindeksen består av 54 selskaper, 12 av disse har utviklet seg svakt og er vanlige innslag i Norge-fond. Det et spesielt 7 fond som utmerker seg med tungt innslag i disse og det virker som det er en overvekt av verdifondene som opplever relativt svak avkastning i 2013. Fondene har mellom 34 og 41 % av fondet i selskapene som har hatt dårlig avkastning så langt i 2013.

Det snur fort og ofte blir årets tapere neste årets vinnere, men det er ingen regel uten unntak. Faktisk, så er momuntum-effekten det motsatte, fjorårets vinnere blir også årets vinnere. Listen nedenfor sorteres på størrelsen på selskapet.

Statoil 4,6 % i år

Statoil er det største selskapet på Oslo Børs og også viktigst for børsindeksene. Statoil har helt klart holdt tilbake indeksene i år med kun 4,6 % avkastning, mens for eksempel fondsindeksen har steget 22 %. Som vår analytiker Allen Good sier (utvalgte sitater); «Statoil rapporterte et heller begivenhetsfattig tredjekvartal. Fordelen av høyere produksjon og oljepriser ble utlignet av lavere pris på naturgass, høyere avskrivning og reduserte marginer for raffinering. Utsiktene for 2014 fortsetter å være stagnert eller redusert produksjon grunnet salg av aktiva, redusert aktivitet på land i USA og redusert eierskap på Ormen Lange. Good mener videre Statoil handles rundt Fair Value. ODIN Norge og Storebrand Verdi har begge store poster i Statoil per slutten av oktober (henholdsvis 9 og 21 %).

Yara Internasjonal 0,79 % i år

Morningstar dekker p.t. ikke Yara med egen analytiker, men vår Kvantitative Aksje Rating sier at aksjen handles rundt Fair Value. Selskapet leverer positive resultater og er ellers solid med en utbytteyield siste 12 måneder på rundt 3,7 %, men er inne i en syklisk nedgangskonjunktur med noe lavere resultater enn tidligere. Som Statoil, er Yara populær i mange verdiporteføljer, med Odin Norge (8,8 %) og Pareto Verdi (7,8 %) som de med størst post.

Norsk Hydro -4,4 % i år

I motsetning til de to foregående har Norsk Hydro noe lavere utbytteyield på 2,16. Størst posisjon har Fondsfinans Spar med 4,9 % per 31.10.2013; men både Odin Norge, Pareto Verdi og Storebrand Verdi kommer rett bak med posisjoner i størrelsesordenen 3 – 3,8 %. Norsk Hydro har på sin side bedret resultatet siden 2012, men har foreløpig ikke fått tilbake i høyere avkastning.

De andre aksjene som også rammer hardt, er Subsea 7 (-2 %), Orkla (1,6 %), Aker Solutions (-13 %), Petroleum Geo-Services (-21 %), TGS-Nopec (-10 %), AKER (-0,7 %), Det Norske Oljeselskap (4,2 %), Prosafe (4,8 %) og Hafslund (2,8 %). Fellesnevneren for mange av selskapene er at de leverer jevnt over greit utbytte. Og det er vel kanskje derfor en del verdiorienterte fond ønsker å ha dem i porteføljen. Men i år så har alle fond med høy eksponering mot de nevnte selskapene slitt stort, og avkastningen har endt i den lavere enden av skalaen hittil i år, fra 13,3 % for Pareto Verdi, 14 % for Danske Invest Norge Vekst, 14,4 % for Odin Norge og 17,4 % for både Fondsfinans Spar og Storebrand Verdi. Alle er et stykke unna fondsindeksen 22 % avkastning og hovedindeksens 21,7 %.

Veien videre

Mange av selskapene i fondene nevnt ovenfor er store norske selskaper, som enten sliter litt syklisk eller hvor stabil oljepris ikke lenger makter å løfte selskapene. Selv om selskapene, med et par unntak, gir stabilt utbytte (Statoil finansierer for eksempel utbytte via gjeldsopptak så det kan være slikt å vurdere), i størrelsesordenen 3 – til over 4 %. Som nevnt er dette historiske utbytter, så det må vurderes enkeltvis om selskapene greier å fortsette denne utviklingen fremover.

Fondene har åpenbart hatt utfordringer på kort sikt. Spørsmålet er da om selskapene ovenfor (og selvfølgelig de øvrige 60 % av fondene) snur oppover og blir vinnerne neste år? Hvem vet, men disse store selskapene har i alle fall ikke hengt med på oppturen hittil i år.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Akastor ASA10,92 NOK-0,91
Aker ASA Class A654,00 NOK2,35
Aker BP ASA302,70 NOK3,38
Danske Invest Norge Vekst33 985,95 NOK-0,25Rating
Equinor ASA313,90 NOK3,19Rating
Fondsfinans Norge20 772,92 NOK0,17Rating
Norsk Hydro ASA71,60 NOK5,29
ODIN Norge C NOK5 855,63 NOK1,15Rating
Orkla ASA77,60 NOK0,13
Pareto Aksje Norge B3 536,92 NOK-0,46Rating
PGS ASA8,99 NOK1,01
Prosafe SE49,55 NOK-0,90
Storebrand Verdi A1 259,11 NOK0,13Rating
Subsea 7 SA184,00 NOK2,79Rating
TGS ASA136,60 NOK3,56
Yara International ASA337,50 NOK0,96

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer