Fondet investerer i globale aksjer

Beskrivelsen er rimelig vag for en investeringsstrategi, men det er en typisk beskrivelse i fondenes offisielle dokumenter. Morningstars Stylebox hjelper investorene på vei. 

Nikolaj Holdt Mikkelsen 11.09.2013 | 9.02
Facebook Twitter LinkedIn

På starten av 90-tallet introduserte Morningstar det vi kaller Morningstar StyleBox. Den ble først introdusert på det amerikanske markedet, og siden her i Europa. Formålet med Morningstar Stylebox er å hjelpe investorer med et øyeblikksbilde av fondet og gruppere fondene etter hvordan de faktisk er investert.

Alle aksjer blir plottet i et diagram og Morningstar benytter disse data når vi aggregerer fondets verdipapirer til Morningstar Stylebox. Vi plotter fondet i et ni-ruters diagram (mer avanserte diagram finnes f.eks. i Morningstar Direct) avhengig av det vektede gjennomsnittet av selskapene i porteføljen basert på størrelse (markedsverdien til selskapet – vertikal akse) og verdi-vekst (horisontal akse).

Styleboxen har etter hvert blitt en bransjestandard i visse markeder for klassifisering av fond, og brukes av både institusjonelle investorer, investeringsrådgivere og private investorer for å skape diversifiserte porteføljer. Vi gir her en oversikt over hvordan styleboxen kan hjelpe investorer.

Styleboxens egenskaper
Bakgrunnen for vår implementering av både styleboxen og kategorisering av fondene var grunnet investors behov for å få bedre innsikt i hva fondene faktisk gjør. Det kan til tider være ganske vanskelig å lese seg frem til. Et ellers godt utgangspunkt for undersøkelsene kan være markedsrapporter eller prospekter. De offisielle dokumentene bør inneholde de vesentligste forhold som er relevante for investorer, herunder om investeringsstrategien og hvordan forvalterne utfører forvaltningen av fondet.

Problemet med disse dokumentene er at de ofte er skrevet veldig rundhåndet beskrivelse av investeringsstrategi og målsetning. Det betyr at to helt forskjellige fond kan ha tilsynelatende helt samme beskrivelse i dokumentene. Konkret kan investeringsstrategien ofte beskrives slik: «Fondet investerer i aksjer global».

Vi fant to fond som har en slik beskrivelse, men hvor den konkrete sammensetningen av fondene skiller seg vesentlig. Det ene fondet var et verdiorientert fond med 80 aksjer i porteføljen og en P/E på 12. Det andre fondet var betydelig mer konsentrert med 40 aksjer og inneholder blant annet dobbelt så mange aksjer innenfor stabile forbruksaksjer som førstnevnte og har en P/E som er 1,5 ganger så høy. Til tross for den ensartede beskrivelsen er det mer passende å tilskrive det ene fondet som et verdifond, mens det andre søker seg mot vekstaksjer.

Reelle investeringsalternativer

Mange investorer gjør bruk av en passende benchmark når resultatene av aktivt forvaltede fond som skal måles og veies. Det er et godt etablert og mye brukt metode for å vurdere fondets avkastning, men Morningstar Style Box og kategorier kan også brukes for samme formål. For de fleste, og særlig retail investorer, kan det også være et mer naturlig valg.

Faktisk kan det være en bedre måte å måle resultater å se mot gjennomsnittet i kategorien, da man ikke kan investere direkte i indekser og det kan være få indeksfond tilgjengelig for strategien. Gjennomsnittlig avkastning i kategorien består derimot av reelle investeringsalternativer, både indeksfond og aktive aksjefond, som investorer kan velge blant.

Utover å gi investorer en mulighet for mer presis vurdering av prestasjoner kan styleboxen også hjelpe investorer til å opprettholde en bedre spredt portefølje. For eksempel kan en tro at en portefølje av globale aksjer, europeiske verdiaksjer og forbruksrelaterte verdipapirer inneholder en viss diversifisering, men en slik portefølje vil sannsynligvis være overvektet i store verdiselskaper og uten noen særlig eksponering mot små og mellomstore selskaper.

Stilbevegelse kan være ok
Selv om Morningstar Stylebox hjelper oss med å danne en profil av fondene, så er ikke det ensbetydende med at fondet forblir i denne stilen til evig tid.  Selv fond som følger konsistente strategier kan og vil de kunne endre stil over tid.

Morningstar har ingen forkjærlighet for stilspesifikke fond, kontra fond med fleksible og brede rammer. Blant de fleste stilarter finnes fond med solide prestasjoner, og vi mener ikke nødvendigvis at en type fond vil utkonkurrere en annen type fond.

Gode forvaltere kan og vil bevege seg rundt i styleboxen, og det er helt fint så lenge forvalteren gjør det i tråd hvor forvalteren finner de beste investeringsmulighetene og at det er i tråd med den uttalte investeringsstrategien. Styleboxen kan benyttes til å identifisere likartede fond for sammenligning av prestasjoner og sist, men ikke minsts hvor godt et fond passer inn i en portefølje.

Morningstar Style Box

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen

Nikolaj Holdt Mikkelsen  Chief Analyst, Morningstar Denmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer