Fondet investerer i globale aksjer

Beskrivelsen er rimelig vag for en investeringsstrategi, men det er en typisk beskrivelse i fondenes offisielle dokumenter. Morningstars Stylebox hjelper investorene på vei. 

Nikolaj Holdt Mikkelsen 11.09.2013 | 9:02

På starten av 90-tallet introduserte Morningstar det vi kaller Morningstar StyleBox. Den ble først introdusert på det amerikanske markedet, og siden her i Europa. Formålet med Morningstar Stylebox er å hjelpe investorer med et øyeblikksbilde av fondet og gruppere fondene etter hvordan de faktisk er investert.

Alle aksjer blir plottet i et diagram og Morningstar benytter disse data når vi aggregerer fondets verdipapirer til Morningstar Stylebox. Vi plotter fondet i et ni-ruters diagram (mer avanserte diagram finnes f.eks. i Morningstar Direct) avhengig av det vektede gjennomsnittet av selskapene i porteføljen basert på størrelse (markedsverdien til selskapet – vertikal akse) og verdi-vekst (horisontal akse).

Styleboxen har etter hvert blitt en bransjestandard i visse markeder for klassifisering av fond, og brukes av både institusjonelle investorer, investeringsrådgivere og private investorer for å skape diversifiserte porteføljer. Vi gir her en oversikt over hvordan styleboxen kan hjelpe investorer.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen

Nikolaj Holdt Mikkelsen  Chief Analyst, Morningstar Denmark

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies