Slik vurderer du historisk avkastning

Historiske resultater kan være nyttige når en vurderer den i sammenheng med forvalter og fondets strategi, men den må vurderes i en sammenheng.

Morningstar 21.08.2013 | 9:00

Hvordan bruker du historisk fondsavkastning? Hver investor har sin måte å analysere resultatene til fondet på, og det ene trenger ikke nødvendigvis være bedre eller dårligere enn den andre. Noen ser helt bort i fra historisk avkastning, mens andre ser på hvert eneste lille prosentpoeng.

For å få ulike synspunkter ble noen av Morningstars amerikanske eksperter spurt hvordan de bruker historiske resultater. (Artikkelen er forkortet).

Jeff Ptak, President and Chief Investment Officer of Morningstar Investment Services 
Avkastning burde være kun en liten del av enkeltkomponentene satt i en større sammenheng. Det burde være en liten, bekreftende rolle. For eksempel: Hva forteller historikken deg om investeringsstilen? Hva forteller det om hvordan forvalteren har utøvd sin prosess? Kan du gjenkjenne deg i hvordan fondet har oppført seg med forvalterens uttalte investeringsfilosofi? Hvordan har fondet oppført seg i perioder som sterke rally (2009) og sterke børsfall (2008)?
Ideelt sett burde en sette avkastning helt til slutt i vurderingen av gjennomgangen av fondet og fokusert på andre faktorer med høyere prioritering (er strategien mulig å gjenta, forvalterens evner og erfaring, hvor investorvennlig er både forvalter og selskapet han jobber for, og hvor konkurransedyktige er kostnadene). Ved å se på avkastning til slutt, vil ikke det påvirke hvordan vi ser på de faktorene med større forutsigbarhet for dine sluttresultater i like stor utstrekning. Hvordan man ser på avkastning vil variere med hvilket fond man ser på, mens man har i bakhodet at avkastningen tenderer til å vende tilbake til gjennomsnittet, at det finnes stilistiske skjevheter i fondet, og at flaks spiller en stor rolle i fondets mer- eller mindreavkastning.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies