Er aksjer fortsatt attraktive?

Det er fortsatt nervøst på verdens aksjemarkeder, men er det attraktivt å kjøpe nå?

Thomas Furuseth 14.06.2013 | 12.19
Facebook Twitter LinkedIn

Hovedindeksen på Oslo Børs har steget 6,5 % i år, mens MSCI World har steget 14,8 % i norske kroner. Vekstmarkedsindeksen til MSCI har falt med 6 %. Alle tall per 13.6.

Morningstar lanserte for kort tid tilbake, etter en lang periode med utvikling, kvantitativ rating av aksjer og selskaper basert på konkurranseevne, finansiell helse, verdsettelse og usikkerheten til verdsettelsen. Modellen som benyttes er relativt kompleks med mange parametere. I tillegg benytter ikke modellen faste nøkkeltall, men bruker en «Random forrest» metode for å finne frem til de relevante tallene. Referansen blir satt av våre 100 aksjeanalytikere, disse er en svært viktig del av den kvantitative ratingen.

Fordelen med denne er at vi kan dekke svært mange aksjer på en konsistent metode, det er snakk om rundt regnet 28000 aksjer.

Norske aksjer fortsatt attraktive

Hvis vi ser på aksjene i hovedindeksen, gitt ved DNB Norge Indeks, så ser vi at aksjene i denne indeksen handles til en 7 % rabatt i forhold til verdien satt av modellen. Selv om indeksen skulle handles til «fair value», betyr det at man forventer å få avkastningskravet fremover. Fair value på indeksen betyr ikke nødvendigvis at en bør selge, men at det ikke superbillig. Statoil, Norsk Hydro og Bionor Pharma er blant de mest attraktive aksjene i følge modellen. Mens REC er den helt klart dyreste med en «Fair value» på 0,42 kroner per aksje.

Globale aksjer med 3 % rabatt, vekstmarkeder mer attraktive

Globale aksjer, som har gått bra hittil i år, men som riktignok har falt noe tilbake i det siste, handles nærmere «Fair value». Her benyttes MSCI World. Som nevnt er det ikke et problem at indeksen handles nær «Fair value», men man bør kanskje sette edruelige forventninger til avkastning fremover?

Vekstmarkedene på sin side har falt hittil i år og fremstår mer attraktive i følge denne modellen, med omtrent 12 % rabatt. Investorer fortsetter å være skvetne, noe som gjør at volatiliteten kan være ganske høy. Derfor kan det være greit å ha noe tørt krutt hvis forventningene endres.

Ikke trading – modell

Verdsettelsene som gjøres av Morningstars modeller er ikke ment som et tradingverktøy, da det er mye støy fra dag til dag. Derfor kjøres også modellen hver dag og nye fundamentaltall som legges til blir hensyntatt. Tallene ovenfor er fra 13.6.2013. Det er uansett interessant å se at verdsettelsene i dag ikke ser veldig luftige ut og at det fortsatt finnes muligheter der ute.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Norge Indeks A391,51 NOK-0,57Rating
Equinor ASA302,40 NOK1,20Rating
Norsk Hydro ASA69,52 NOK3,51
REC Silicon ASA9,68 NOK-0,92

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer