Pengemarkedsfond får ikke Morningstar Rating fremover

Grunnet strengere retningslinjer for pengemarkedsfond i Europa, stopper Morningstar kalkulering av Morningstar Rating for ca 1700 andelsklasser.

Morningstar 08.05.2013 | 9.31
Facebook Twitter LinkedIn

Endringen gjennomføres per slutten av april 2013 og gjelder pengemarkedsfond fra Morningstar-kategorier i regioner som Australia, Canada, Chile, Europa, India og Thailand.

Retningslinjer fra Europan Securities and Markets Authority (ESMA) har sterkt begrenset muligheten for risikotagning i europeiske pengemarkedsfond, og Morningstar forventer at dette vil redusere differensieringen av risiko/avkastningsmuligheter på tvers av pengemarkedsfondene. Gitt disse endringene har Morningstar gjennomført studier av bruken av metodikken bak Morningstar Rating innenfor det nye regulatoriske rammeverket. Analysen konkluderer med at en kvantitativ rating ikke lenger vil virke som en optimal metode for å segmentere disse investeringene. 

Endringen vil også gjelde kategorier som ikke krever etterfølgelse av ESMA’s retningslinjer, f.eks. NOK Pengemarked. I Norge vil derfor disse fondene følgelig ikke motta Morningstar Rating etter utløpet av april måned. Klikk på lenken over for å finne de norske fondene som berøres av endringen. 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer