Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Vokt deg for kortsiktighet blant forvaltningsselskaper

Opprettelse og avvikling av fond siden 2008 kan tolkes som om forvaltere bruker fond som prøveprodukter i stedet for en langsiktig investeringsform. 

Christopher J. Traulsen, CFA 07.05.2013 | 14:16

Det er gitt at de fleste fond egner seg best som langsiktige investeringer. Deres kostnadsstruktur i tillegg til potensiell skattepåvirkning ved salg dikterer dette, i tillegg til deres naturlige bruk i pensjonssparing.

I denne konteksten virker nivået på opprettelse og avvikling av fond i Europa høyt. Ved å benytte Morningstars data, som også inneholder data på fond som blir avviklet, hopper flere overskrifter frem fra tallene. Akkurat nå dekker vi 36 500 fond i Europa, av disse har 12918 blitt lansert i perioden mellom 2008 og 2012. I den samme perioden har 17 937 fond blitt avviklet, enten via fusjon med en annen enhet eller gjennom en regelrett avvikling av fondet. Sagt på en annen måte har 35 % av de nåværende fondene blitt opprettet de siste 5 årene og 48 % av det nåværende universet har blitt avviklet i samme periode.

Noe av avviklingen i Europa skyldes konsolidering av fondsutvalg etter at flere forvaltere fusjonerte under krisen. Uansett, effekten av forvalterfusjonering er ikke spesielt stor. Hvis en ser relativt til perioden 2010 – 2012, viser det seg at det var noe over gjennomsnittet avvikling i 2008 og en signifikant økning i 2009. Hvis vi justerer 2008/2009 med tallene for 2010-2012, vil vi fortsatt få 15 700 avviklinger eller 43 % av universet. I Storbritannia, som ble mindre rammet en det som skjedde i Europa, ble det lansert 34 % av nåværende fond i siste 5 årsperiode, mens avviklingen havnet på omtrent 37 %.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Christopher J. Traulsen, CFA  er direktør for forvalteranalyse i EMEA for Morningstar.