Vær forsiktig med belåning

Lån fungerer som vektstang på dine investeringer, brukt forsiktig trenger det ikke å skade, men overdreven belåning kan i verste fall medføre personlig konkurs.

Thomas Furuseth 22.04.2013 | 12.58
Facebook Twitter LinkedIn

Vi visse typer «fond» (som ikke er verdipapirfond) slik som eiendomsfond, hedgefond og private equity (private equity kan også være eiendom, men ofte brukes benevnelsen eierskap i unoterte selskaper) kan benytte belåning inne i fondet. Om du låner inne i en fondsstruktur eller låner privat spiller ikke så stor rolle i forhold til prinsippene om belåning, dog vil du stort sett få begrenset ansvar (begrenset til innskutt egenkapital) for lån inne i et fond. Derfor bør du alltid sjekke om det er noen form for belåning i fondet. Videre bør du ha stålkontroll på din personlige belåning og kostnaden til hvert enkelt lån. Dyre lån bør ikke finansiere investering, da du helt risikofritt kan betale ned på de dyre lånene.

Prinsippet med vektstang

La oss ta et eksempel som ligner på det som var i media rett før helgen. Anta at du setter 30 kroner i et spareprodukt, som investerer i verdens sikreste verdipapirer, og låner derfor 70 kroner per 30 innbetalte, totalt 100 kroner. La oss for det første håpe og anta at du ikke garanterer for mer enn de 30 kronene.

Hvis verdien på denne sikre plasseringen faller med 28,5 %, hva skjer da med egenkapitalen din? Husk, aksjemarkedet i Norge falt 54 % i 2008, slik at 28,5 % fall er vesentlig mindre enn stresstesten som fant sted i aksjemarkedene i 2008. Jo, verdien av investeringen er 71,5 kroner, 70 av disse kronene er lån som har fortrinnsrett, og 1,5kroner er dine. Følgelig du taper hele 95 % av innskutt kapital.

Hva skjer om fondet øker med 28,5 %? Verdien på fondet blir 128,5kr, og 70 kroner er långivers penger, derfor sitter du igjen med 58,5kr, eller en egenkapitalavkastning på 95 %, nesten en dobling av pengene dine. I gode år er det lett å bli glad i belåning, det kan gjøre deg svært rik og det er sikkert derfor vi liker å lese suksesshistoriene om personer som har gjort en kule i eiendomsmarkedet. Men husk; historisk avkastning trenger ikke å være en pekepinn på fremtidig avkastning.

Verdipapirfond og paraplyfond

Etter lanseringen av UCITS (EU-direktiv som regulerer verdipapirfond) versjon III og etter kritisk søkelys på offshore-domisil (typisk Cayman Island osv) hedgefond, har mange hedgefond «light» kommet inn under UCITS paraplyen. Spesielt fra Luxembourg og Irland importeres mange fond av den typen. Med UCITS-godkjenning kan fondet enkelt selges til deg og meg, noen av disse fondene kan ha en underliggende vektstang eller belåning. Ofte benyttes derivater til å få posisjoneringen forvalter ønsker, sjekk derfor alltid om;

1. Forvalter kun investerer «long» eller om de også har mulighet til å låneselge.
2. Hvis forvalter benytter de utvidede mulighetene som kom i UCITS III, sjekk hvilke rammer de har.

Belåning av investeringer øker risikoen betraktelig og bør kun benyttes i de sammenhenger hvor investor fullt ut forstår hvilke konsekvenser det kan ha, og at man har et stort sikkerhetsnett til å komme seg helskinnet gjennom et «verstefalls» scenario. Man bør sikre seg slik at man ikke går privatøkonomisk konkurs. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer