Utfordringer, muligheter og bevisst tidsbruk

SKAGENs konferanse er behørig dekket i norsk presse, så jeg fokuserer på noen korte hovedpunkter som jeg fant interessant.

Thomas Furuseth 15.01.2013 | 10:01
Facebook Twitter LinkedIn

Siden konferansen er så godt dekket i norske media, trekker jeg ut det som jeg fant interessant og som ikke fikk like mye oppmerksomhet.

Professor Frank Partnoy snakket mye om kunsten å vite når en skulle handle og når en skulle vente. Vente er et upresist uttrykk, poenget var at en skulle bruke handlingsrommet i tiden mellom oppdagelse av nødvendighet til handling, og frem til behov for handling til å forberede seg. Og det var nettopp forberedelsene som var viktige, slik at man gjorde rett handling like før handlingen ble kritisk. Altså siste frist for når du må ta en avgjørelse på den muligheten som du fikk. La oss si at du vet du må gjøre endringer i porteføljen innen ett visst tidspunkt, slik som nyttår, for å få det med på ligningen. I stedet for å utøve transaksjoner rett etter man finner ut at en trenger endring, så skal en altså bruke handlingsrommet frem til siste frist, for å bedre kvaliteten på beslutninger. Så rett før fristens utløp gjøres handlingene. Poenget var å vite hvor lang tid man hadde på å gjøre forberedelser og utøvelse, noe som varierer fra oppgave til oppgave.

Finansrådgiver John Muldin var en teknologioptimist og realøkonomipessimist. Spesielt var han, som også nevnt i media, negativ til blandt annet fransk økonomi. Hovedpoenget hans var at du kan ikke bruke mer enn du tjener over lengre tid. Problemene knytter seg også til vestlige lands demografi og pensjonssystemer. Vi kommer snart til et punkt hvor ”baby boomers” skal pensjonere seg, og pensjonssystemer er bygget på antagelsen om demografisk vekst tilsvarende en pyramide, mens de nå ligner mer på en sopp.
Muldin var imidlertidig ikke bekymret, som han sa ”hvis du saksøker meg for en milliard dollar, vil jeg le av deg. Jeg har ikke en milliard dollar, du får ikke de pengene. Johan Andresen ville blitt bekymret, ikke jeg. Hvis jeg får et krav om 100 000 dollar ville jeg bli bekymret.” Han mente med andre ord at myndighetene villle gå tilbake på lovnadene om pensjon, enten implisitt eller eksplisitt.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
SKAGEN Global A  
SKAGEN Kon-Tiki A  
SKAGEN Vekst A  

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies