15 tips for aksjeinvestorer

Morningstars redaktør for StockInvestor, Paul Larson, lister opp prinsipper som guider hans investeringsstrategi.

Paul A. Larson 14.01.2013 | 9.55
Facebook Twitter LinkedIn

I USA på 1950 tallet var det et populært radioprogram kalt ”This I Believe” som lever videre i ulike former i dag. Nedenfor lister jeg, i samme ånd, 15 ting jeg tror på, og som gir en smak på hva strategien jeg benytter til å forvalte Morningstar StockInvestor sine to ’Tortoise and Hare’ porteføljer.

1. Aksjer representerer eierskap i forretninger og er ikke kun et stykke papir for trading. Tenk som en bedriftseier.

2. Hvis aksjer er eierskapsandeler av en bedrift, burde vi verdsette aksjer slik vi verdsetter forretninger. En bedrift er verdt nåverdien av all fremtidig kontantstrøm.

3. Som Benjamin Graham skrev, så er markedet på kort sikt en ”voting machine”. Popularitet vinner dagen. På lengre sikt er markedet en ”weighing machine”, og går mot selskapets sanne underliggende verdier. Kjøp ved kanonene (når aksjer er upopulære) og selg ved fanfaren (når euforien råder).

4. Det er to måter å tjene penger på i aksjemarkedet. 1) Eie bedrifter som vil vokse i verdi over tid 2) Kjøp aksjer for mindre enn du mener de er verdt, og vente på at markedet innser verdien til selskapet. Forsøk å gjøre begge deler.

5. Forretninger som har sterke og bærekraftige konkurransefortrinn – en bred økonomisk vollgrav – vil øke i verdi raskere enn de som ikke har konkurransefortrinn. Selskaper med konkurransefortrinn vil være mest egnet til å overleve, ved at de ligger høyest i terrenget der hvor flodbølgen treffer sist, hvis den treffer i det hele tatt. Fokuser på disse selskapene.

6. Det er omtrent umulig å ha informasjonsovertak i dagens samfunn. Men, mennesker gjør feil, og insentiver er rettet mot kortsiktig målsetninger for mange markedsdeltakere. Adferdsfinans er legitimt, og det kan gi et fortrinn å ha et bedre og langsiktig perspektiv.

7. Det er viktig å forbli innenfor sin kompentansesirkel. Ikke vær redd for å innrømme at ”jeg vet ikke” eller at noe er ”for vanskelig”. Det er ingen tidsbegrensninger for beslutning innenfor investering, vi kan være tålmodige og vente på den rette anledningen.

8. Aktivitet for aktivitetens skyld er skadelig, siden handel skaper friksjoner i form av handelskostnader som kan være skadelig for avkastningen. Vi burde minimere kostnadene til meglere, skattetaten, og avgifter til ”hjelpere”.

9. Vi burde fokusere på verdien til verdipapiret like mye som prisen. Hvis vi vet prisen men ikke verdien, så vet vi ingenting. En blir en bedre atlet ved å trene, ikke ved å se på resultatoversiktene.

10. Verdsettelse betyr noe. Betaler du for mye for en aksje, så kan det lede til skuffende avkastning, selv om det underliggende selskapet gjør det godt slik som hovedtesen er. Se etter situasjoner der et selskap må møte eller overgå lave forventninger satt av markedet.

11. Det er anbefalt å ha en klar tanke om diversitet i porteføljen. Diversitet er viktig å ha, men for mye kan også utvanne de beste ideene og meravkastning. Det kan være sikrere å følge opp færre kurver, hvis det medfører tettere oppfølging.

12. Større odds for avkastning (lavere pris/virkelig verdi), større vekting skal veddemålet ha i porteføljen, alt annet like. Likeledes, desto større tiltro man har til egne evner til å spå, desto større posisjon burde verdipapiret få i porteføljen.

13. Fremtiden er fremfor alt usikker, og man burde alltid søke å ha en sikkerhetsmargin. Mer usikkerhet burde kompensteres med høyere sikkerhetsmargin.

14. Vurder alltid alternativkostnaden. Vi burde ikke være redde for å selge en god mulighet for å dra nytte av en kjempemulighet. Vi kan generere verdi ved å selge noe for 90øre med underliggende verdi er 1 krone, hvis vi kjøper noe for 60 øre som vi mener er verdt 1 krone.

15. Investering er en tverrfaglig øvelse. Les bredt. Let etter visdom på ukonvensjonelle steder, og se alltid etter muligheter.

Disse enkle prinsippene har gjort oss godt, og jeg har ingen indikasjon på at de ikke vil fortsette å være lønnsom guide for fremtiden. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Paul A. Larson  Paul Larson er aksjestrateg hos Morningstar i USA og redaktør av Morningstar StockInvestor. Morningstar StockInvestor søker å kjøpe kvalitetsselskaper til rabatt i forhold til underliggende verdi. Han har også vært medforfatter av bøker som omhandler investeringer i aksjer. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer