Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Koronaviruset

COVID-19 og dine penger

Det er ikke enkelt å navigere i et så uoversiktlig marked som når en pandemi av størrelsen som vi har sett med koronaviruset. Samtidig er det viktig å huske på at hvordan vi agerer i perioder med svært store svingninger kan ha store følger for sluttresultatet. Derfor må man sørge for å gjøre endringer etter en nøye overveielse av alternativene.