Våre globale fondsfavoritter

Det er en jungel av fondsprodukter der ute, her har du et lite utvalg fond du kan titte nærmere på.

Thomas Furuseth 04.12.2012 | 10:32
Facebook Twitter LinkedIn

Det er ikke til å stikke under en stol at mange aktive forvaltere har slitt de siste årene, grunnet makrodrevne markeder. Makroforhold kan skape vanskeligheter for forvalterne, siden de gjerne ser på selskapsspesifike elementer. Det er noen forvaltere som har klart seg godt i disse markedene, blant annet var det noen som ble konservative allerede i 2007. Her har vi plukket ut noen av fondene analytikerne hos Morningstar liker, ønsker du flere alternativer, kan du klikke her.

Invesco Global Equity Income
Forvalterne tok over fondet i 2010, men har forvaltet et britisk fond, med samme strategi, med god suksess over lengre tid. Paul Boyne har over 20 års erfaring og har brukt det meste av denne tiden på globale aksjemarkeder, og jobber sammen med Doug McGraw. Duoen har støtte fra de andre teamene hos Invesco, og bruker en fremgangsmetode som er pragmatisk, hvor de leter etter selskaper med attraktive (og økende) utbytte, samt langsiktig gunstig verdiutvikling. Etter forvalterne tok over har utviklingen i fondet vært fordelaktig, med meravkastning i forhold til gjennomsnittet i kategorien. Før forvaltningsskifte har fondet riktignok noe mer brokete avkastningsprofil. Fondet har Bronze Rating.

Schroder QEP Global Quality
Justin Abercrombie har forvaltet fondet siden lansering i 2007, og fondet forvaltes etter en kvantitativ modell som fokuserer på identifisere kvalitetsvekstselskaper, og unngå de blendende investeringscasene, slik som høy-beta og -volatilitet. Kvalitet blir fanget opp ved å se på de underliggende byggestene i et selskap, slik som lønnsomhet, stabilitet og finansiell styrke. Abercrombie har levert utmerkede resultater siden 2007, og han har slått de fleste konkurrentene i Morningstars Kategori og MSCI World – referanseindeksen. Videre har forvalteren hittil klart å begrense nedsiderisikoen. Det er verdt å merke seg at fondet kan henge etter i perioder med ”lavkvalitetsrally”.

Aberdeen Global World Equity
Fondet er forvaltet av et ressurssterkt og erfarent globalteam, hvor Stephen Docherty leder innsatsen. Teamet har også vist styrke til å plukke de beste ideene til Aberdeens lokale team. Måten forvalterne jobber på er annerledes enn mange andre, de benytter ikke kvantitative filtre for å begrense sitt univers, men er helt basert på fundamental analyse av hvert enkelt selskap. Analytikerne foretrekker forståelige selskaper med transparente regnskaper og klare forretningsstrategier. Prosessen resulterer i en porteføljesammensetning som er merkbart forskjellig fra referanseindeksen, men deres verditilnærming har ikke dempet avkastningen i vekst-drevne markeder slik som i 2009 og 2010. På lang sikt har fondet gitt utmerkede historiske resultater, men når fondets sammensetning er så forskjellig som det er, så bør man forvente perioder med underavkastning. Aberdeen Global World Equity har Silver Rating.

BlackRock Global Funds – Global Dynamic Equity
Teamet er ledet av Dennis Stattmann, en mann med over 30 års erfaring. Prosessen blir drevet av samme investeringsplattformen som blir benyttet for  Global Allocation (kombinasjonsfond), som har en verdi- og kvalitetsbias. I tillegg kan Stattmann benytte makrovurderinger til å endre porteføljen, slik som i 2008 hvor han taktisk benyttet kontanter når han fant det nødvendig. Prosessen blir ikke begrenset og teamets syn blir fullt ut utrykket i porteføljen. Når det er sagt, så holder Stattmann ikke store topposisjoner, fondet er svært diversifisert med sine 600 aksjer, og få av disse aksjene tar mer enn 1% av fondet. Teamets beslutninger sentrerers mer rund sektor- og geografisk eksponering. Fondet har gitt en solid avkastning siden oppstart i 2006. Fondet har riktignok ikke så høy avkastning absolutt sett de siste 5 årene, men har gitt god avkastning relativt til referanseindeks og nærmeste konkurrenter. Fondet har vår Silver Rating.

Franklin Mutual Global Discovery
Peter Langerman og Philippe Brugere-Trelat har levert når det gjelder kapitalbeskyttelse og minimering av volatilitet. Duoen tok over forvaltningen etter bråbytte av forvaltere i 2009, men de har forvaltet andre fond ved å benytte den samme prosessen i fond som Franklin Mutual European. De leter etter selskaper med robuste forretningsmodeller som betaler ut utbytte eller kjøper tilbake aksjer i eget selskap. Selskaper med disse egenskapene har gjerne motstandsdyktighet i nedgangskonjunkturer, og de forsøker å kjøpe selskapene når de er ute av mote og selge når selskapene har møtt forvalternes verdsettelse. Investorer må være villig til å ofre noe av oppsiden, samtidig som fondets konservative profil kan forventes å holde bedre på verdiene ved markedsnedgang. Fondet forventes å gi en smidigere kjøretur enn de fleste konkurrentene. Fondet har vår Silver Rating.

SKAGEN Global
SKAGEN Global er kjent for de fleste i Norge. Fondet ble i sin tid startet av Kristoffer Stensrud, som gav fondet videre til Filip Weintraub. Deretter forlot Weintraub SKAGEN med hans medforvalter for å sette opp et konkurrende fond og Kristian Falnes tok over. SKAGEN har også utvidet forvalterstaben etterhvert som fondene har vokst seg store. SKAGEN benytter sin opportunistiske fremgangsmetode hvor de leter etter upopulære, undervurderte eller underanalyserte selskaper. SKAGEN var tidlig inne i vekstmarkeder med deres fond, fondene har ofte brede mandater og vide fullmakter til forvalterne, og har gitt svært god langsiktig avkastning til sine andelseiere. Riktignok kommer ikke denne avkastningen uten risiko, slik som vi så i 2008 og i 2011, hvor sistnevnte ikke var like ille som 2008. Sett bort i fra disse to årene, har forvalterne, gjennom sin bruk av SKAGENs metode gitt solid meravkastning fra år til år. Riktignok virker det som meravkastningen i forhold til konkurrenter blir noe magrere enn vi er vant til i 2012.

Finnes det noe felles for fondene ovenfor?
Fellesnevneren må være tendensen til at visse år går det virkelig dårlig, men hvilke år det gjelder kan være avhenger av prosessen til forvalter og personens egenskaper.

Videre har det vært en del forvalterbytter, noen ganger kan det være til det bedre, eller så kan teamet og prosessen være av en slik art at fondet vil klare seg fremover. Forvalterbytter kan uansett være uoversiktlige, og krever som regel litt nøsting for å vurdere om det er verdt å henge med videre.

Fond fra utenlandske forvaltere kan ha andre etiske kriterier enn hva norske forvaltere legger opp til. 

Prisene på fondene vil ikke være i den billige enden, dette er aktive fond og du må være villige til å betale for å være med.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings