Glem perfeksjon, fokuser på retningen

Her finner du fire måter å forsikre deg om at din portefølje er i riktig område.

Christine Benz 25.06.2012 | 12.31
Facebook Twitter LinkedIn

Mannen min så opp fra en finansavis her om dagen. ” Rentebinding i 15 år til under 3,5 %!”

Helt siden vi refinansierte vårt huslån noen måneder siden har han rituelt sjekket rentesatser, og samtidig sparket seg selv mens renten falt stadig lavere. Det som virket som en ”kan ikke gå glipp av” rente på 3,875 %, i dag virker svært høyt: Hadde vi holdt ut, kunne vi spart mye penger i løpet av lånetiden. En ny refinansiering vil, dessverre, koste oss mer penger og kan spise opp det vi sparer ved å sikre en lavere rente.

Aksjeinvestorer går ofte gjennom en tilsvarende mental masochisme. De kjøper en aksje til hva de tror er en fornuftig eller til og med billig kurs, men så rakker de ned på seg selv hvis aksjen fortsetter å falle. De fikserer på å ikke treffe den absolutte bunnen.

Uansett om du er en bedrøvet låntager eller en sørgelig aksjeinvestor, sier jeg: Stopp selvpiningen. Sant nok, personlig finans og investering handler om tallene, og det kan føre til at mange folk tror at deres beslutninger også må være presise. De funderer på om råvareandelen skal være 5 eller 6 % av porteføljen, eller hvordan kjøpe et fond som ikke overlapper med eksisterende beholdninger, eller om de skal kjøpe et selskap til 52 kroner eller vente det faller til 50.

Det er ikke noe feil i å være pinlig nøyaktig når en investerer, men for de som har begrenset tid å bruke på sine investeringer er det mye viktigere å konsentrere energien på å forsikre seg om at investeringene er direksjonelt sett riktig i stedet for pinlig nøyaktighet.

Her er noen tips for å forsikre deg om at din portefølje går i riktig retning, selv om du ikke alltid treffer med dine veddemål.

Få oddsen på din side med en egnet og langsiktig aktivafordeling
Konseptet med å bygge en langsiktig strategisk portefølje som er diversifisert over flere forskjellige aktivaklasser er et perfekt eksempel på ”direksjon, ikke perfeksjon”-konseptet. Du vet ikke på forhånd om den fordelingen du har valgt er den beste sammensetningen for høy avkastning og lav risiko over din investeringshorisont. I stedet kan du bruke data fra historiske avkastninger, nåværende markedsvurderinger, kombinert med en dæsj god gammeldags fornuft for å hjelpe din portefølje i en fornuftig retning.

For yngre mennesker som ikke trenger pengene på mange år betyr det en ganske høy vekting i aksjer. Aksjer har historisk generert høyere avkastning, men svinger også betydelig mer enn obligasjoner og bankinnskudd. Til kontrast bør de som er nærme eller i pensjon endre porteføljen slik at andelen bankinnskudd og obligasjoner øker, fordi dette stabiliserer porteføljen og hjelper pensjonisten til mindre flyktig kontantstrøm. Spesifikk allokering kan variere, men å få riktig retning er essensielt.

Bruk rebalansering i stedet for markedstiming.
For å illustrere hvordan selv de beste investorer ikke klarer å time markedet presist, gå tilbake til oktober i 2008, når Warren Buffett skrev en artikkel i New York Times  hvor han sa at han kjøpte amerikanske aksjer. Vi har nå fordelen av tilbakeblikk, og da vet vi at han var tidlig ute: Aksjene fortsatte å falle resten av 2008 og litt ut i 2009. Tidlig i 2009 ville vært mye mer attraktivt kjøptstidspunkt enn høsten 2008. Men gjorde han direksjonelt sett et riktig valg? Ja, spesielt hvis han fortsatte å kjøpe etter han uttalte at han gjorde det.

En jevnlig rebalanseringsrutine for din langsiktige portefølje, i stedet for å brått gjøre store endringer i porteføljen, er en av de beste måtene å forsikre deg om at din portefølje lener seg i riktig retning når markedet gjør større krumspring. En slik strategi vil medføre to viktige resultater. For det første vil det hjelpe deg å beholde risiko/avkastningsprofilen i din portefølje, slik at ditt langsiktige avkastningspotensial vil være tilpasset dine mål, samtidig som det kan begrense volatiliteten. Nummer to, siden rebalansering er å kutte ned på vinnerne  som tar for stor plass i porteføljen og kjøpe taperne som er for store i forhold til din plan, selger du høyt og kjøper lavt. Vil du alltid kjøpe på bunn og selge på topp? Helt sikkert ikke, men over tid vil disse små justeringene, såkalt motsykliske veddemål, hjelpe deg å rulle i riktig retning.

Månedssparing for å demme opp for en rekke synder
Dette er ikke et alternativ til refinansiering av lån, men for strategiske investorer vil månedssparing, eller jevnlig sparing, bidra til at du betaler en rimelig pris for dine investeringer ved å ikke investere alle dine penger på et tidspunkt. Mange investorer ender automatisk opp med å investere over tid, spesielt i pensjonskonto slik som innskuddsbasert, men månedssparing er ikke bare for den passive investor. Hvis du liker å kjøpe aksjer som er nede for telling, kan du fortsatt fordele investeringen over tid. Hvis aksjen fortsetter å falle og din tese holdes ved like, vil en som holdt igjen kunne putte inn mer penger og senke gjennomsnittskostnaden.

Stress på de detaljene du kan kontrollere
Jeg vet. Jeg har akkurat messet om at du ikke burde låse deg fast fordi du ikke fikk den billigste kursen på en aksje, eller ha nøyaktig 5,5 % i Norge. Men, det betyr ikke at du skal glemme alle detaljer når du skal forvalte pengene dine. Ved å se på de detaljene du kan styre, slik som fondets kostnadsnivå og hvor mye du betaler i skatt ved å gjøre endringer, kan du motvirke noen av de andre småfeilene som alle investorer vil komme til å gjøre på veien frem til sine finansielle mål.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christine Benz

Christine Benz  er Morningstars direktør for personlig finans i USA og hun har forfattet bøkene "30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer