- I forbindelse med konstitueringen av Jarle som investeringsdirektør i september ønsket ODIN å gjennomføre en grundig rekrutteringsprosess, samtidig som vi ga uttrykk for at vi ønsket at Jarle søkte på stillingen. De siste månedene har bidratt til å gjøre meg stadig mer overbevist om at Jarle er den beste kandidaten til å lede ODINs forvaltningsteam fremover. Jeg er derfor svært fornøyd med at han har takket ja til stillingen på permanent basis, sier administrerende direktør Leif Ola Rød i ODIN Forvaltning.

Jarle Sjo begynte i ODIN 1. januar 2011. Han har mer enn 15 års erfaring med forvaltning og analyse blant annet fra Storm Capital Partners, Range Capital Partners, First Securities og Enskilda Securities. Jarle Sjo vil fortsette som ansvarlig forvalter for ODIN Offshore og ODIN Maritim i tett samarbeid med senior porteføljeforvalter Lars Mohagen.