Ny webside lansert – viktig info til porteføljebrukere

Vi ønsker våre brukere velkommen til nye Morningstar.no!

Morningstar 14.09.2009 | 8.56
Facebook Twitter LinkedIn
De nye sidene gir mange nye avanserte funksjoner, med blant annet samlet grafikk over din porteføljes utvikling, utregning av personlig avkastning i porteføljen, samt kjente og kjære verktøy slik som X-Ray og dypt søk.

Hva du bør være oppmerksom på

For det første så blir medlemsinformasjonen lagret sentralt hos Morningstar og dataene blir overført første gang du logger inn. Utfordringen er at ikke alle data blir overført før du logger inn, har du glemt ditt passord MÅ du ta kontakt med oss ved å klikke her.

Husk også at du logge inn ved å benytte e-post som brukernavn.

Når du logger inn får du tilgang til informasjonen vi har registrert på din bruker, om d

u ønsker å motta nyheter fra Morningstar eller om du ønsker å motta oppdateringer på din portefølje med mer. Du kan også gjøre endringer på din informasjon, inkludert å bytte e-post, bytte passord også videre.

Det mest fremtredene endringene er endret navigasjon, med fliker horisontalt med hurtig tilgang til våre mest brukte seksjoner. Innenfor hver flik finner du informasjonen strukturert avhengig av hvor mye innhold vi produserer. På enkelte områder slik som børsfond (ETF), Unit Link og Aksjer kommer du rett inn på en liste med verdipapirer. Fondsfliken har mer informasjon fordi vi rett og slett har laget og kommer til å produsere mye informasjon relatert til dette temaet. Eksempler er kommentarer relatert til fondssparing, Morningstar Kvalitativ Rating og Analyse også videre.

Siden erfaringen fra andre lanseringer tilsier at det kommer flest spørsmål rundt porteføljemodulen gjør at vi velger å skrive en egen artikkel om denne og vi har laget en video som viser modulen i praktisk bruk. Vi anbefaler både gamle og nye brukere å se gjennom denne videoen, ved å klikke her.

Nye verktøy

Fondssammenligner
Nå kan du sammenligne fond, skriv bare inn de fondene du vil sammenligne i tekstboksen. Mens du skriver vil alternativer dukke opp mens du skriver, velg det alternativet som du ønsker. Gjenta inntil du har fylt opp inntil de fem plassene. Ønsker du mer detaljert informasjon om fondet, klikker du bare ”Full rapport” rett under fondsnavnet.

Instant X-Ray
Instant X-Ray er et tilleggsverktøy som vi har utviklet. Det er to måter du kan komme deg videre til Instant X-Ray. Den ene er når du ser på en liste av fond, da kan du merke de fondene du vil analysere og trykke ”Instant X-Ray”. Den andre metoden er å gå inn på Verktøy, og trykke Instant X-Ray. Du kan da skrive inn inntil 10 fond i hvert av de åpne tekstfeltene. Du kan deretter velg om du vil sette inn prosentfordeling, eller hvis du ikke vet eller ønsker å regne ut prosentfordeling, kan du legge inn kronebeløpene du ønsker i ”Allokeringsbeløp”. Trykk deretter på Vis X-Ray og du vil få frem en X-Ray analyse.

ETF-liste, Aksjeliste og hedgefondliste
Vi har laget egne lister med børsfond (ETF’er), aksjer og hedgefond. Denne virker på tilsvarende metode som den klassiske listen med fond. Børsfond og hedgefond har vi tidligere hatt i den samme fondslisten, men nå tydeliggjør vi disse investeringene ved egne lister. Vi oppfordrer imidlertid investorer til å være svært forsiktig med hedgefond, da dette er produkter for de som er veldig godt kjent innenfor sparing.

Det mest spennende her er imidlertid at vi legger til 31 500 verdipapirer notert på børs. Så notèr deg at det ikke bare er aksjer fra Oslo Børs eller de nordiske børsene, men du får daglig oppdaterte kurser fra mange andre globale børser. Alt på ett sted! Foreløpig er informasjonen grunnleggende, men vi oppfordrer våre brukere til å følge med fremover da vi har planer!

Forbedrede verktøy

Fondskort
Vi har redesignet fondskortet, lagt til dynamisk graf, lagt til mer informasjon og lengre datahistorikk. Morningstar Kvalitativ Rating blir tydeliggjort med både grafikk i fondskortet og klar lenke til Kvalitativ Analyse. I tillegg får du lenke til fullstendig PDF-rapport med tilhørende grafikk av den Kvalitativ Analysen av fondet. En annen nyhet er muligheten for våre brukere å legge inn forespørsel etter kvalitativ analyse av fond som dere finner interessante. Vi vil ta med oss disse tilbakemeldingene når vi vurder hvilke fond vi skal analysere. Brukere vil fortsatt kjenne igjen bruken av fliker, og innholdet er mye av den samme som våre tidligere websider, mens designet er pusset opp.

Fondsliste, aksjeliste
Listene er forbedret med nytt design, mer data og brukere kan huke av verdipapirene av interesse og legge disse til i egen portefølje, Instant X-Ray med mer.

Porteføljeverktøyet
Porteføljeverktøyet har blitt enda bedre. Vi lar nå våre brukere legge inn aksjer fra en lang rekke børser, til sammen over 30 000 verdipapirer. Aksjene kan legges inn sammen med andre verdipapirer slik som fond, børsfond og kan sammenlignes med en rekke referanseindekser. Du får også muligheten til å se kontantstrømmen, totalavkastning for alle dine investeringer i porteføljen, du kan analysere hvordan porteføljen ser ut på en rekke parametre slik du kjenner fra våre gamle websider, blant annet P/E, sektorfordeling, landinndeling osv.

Vi håper dere finner våre nye sider interessante. Vi kommer til å kontinuerlig forbedre våre websider, noen små forbedringer og andre større. Vi ønsker dine tilbakemeldinger, både konstruktive og positive tilbakemeldinger. For å håndtere, samle inn og lagre informasjonen slik at vi kan følge hvilke forbedringer som ønskes, så går vi over til å benytte et kontaktskjema. Vi oppfordrer deg til å sende tilbakemelding hvis du ønsker å gi oss din mening.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer