TA-Invest viser hvor galt det kan gå

Norsk ”Madoff” i mikroskala internasjonalt, men stort nok nasjonalt

Thomas Furuseth 29.04.2009 | 13.03
Facebook Twitter LinkedIn
Sammenligningen med Bernie kan synes urettferdig, men det er overraskende mange likhetstrekk, men også mange forskjeller. Vi har allerede skrevet om lærdommen fra Madoff saken og disse rådene vil være gyldig her også.

Hva er likt og hva er ulikt?

Den mest fremtredende likheten er at begge lovet stabil, men ikke urovekkende høy avkastning i både oppgangs og nedgangsmarkeder. I følge Finansavisen, så hadde de ikke hatt negativ avkastning på 150 måneder før de fikk en svak negativ måned i september. Noen begynte å stille spørsmålstegn, med rette, ved at de tilsynelatende var tilnærmet upåvirket av uroen i markedene. I september 2008 var det nesten bare statsobligasjoner som steg i ver

di.

Lærdom ”Når noe ser for godt ut til å være sant, så er det ofte det”.

Tilsynelatende en annen likhet var mangelen på uavhengig revisjon av verdien til porteføljen. Dette er viktig forutsetning for at investorer skal fortsette å legge penger i slike ”tilbud”. Hadde verdien blitt revidert og informasjonen sendt ut til alle andelseiere, så hadde problemet ikke eksistert.

Forskjellene ligger i størrelsen, og at det tilsynelatende har vært en del handel av TA-Invest i en rekke verdipapirer. I tillegg har de tydeligvis investert en del i eiendom. Tiden vil vise hvor store verdier som kan hentes ut til andelseiere. Madoff var en ren Ponzi-svindel, så verdiene kan være borte.

Den siste forskjellen vi vil ta opp er at mens Madoff rettet seg til institusjoner og profesjonelle, som egentlig burde visst bedre, rettet TA-Invest seg mot mindre investorer. Det er en viktig forskjell, men effekten for de som er rammet er uansett den samme.

Grelt eksempel

TA-Invest er et grelt eksempel på hvor galt aksjeklubb kan gå. Bakmennene er siktet for en rekke forhold, men det kan være en fattig trøst for investorer. En annen fattig trøst er at det er enkelt å unngå en slik svindel, det er bare å se etter regulerte og reviderte produkter. Du trenger ikke å gå så langt, alle verdipapirfond er regulerte produkter, der pengene står på en uavhengig depotkonto. Selskapet bak depotkontoen har ansvaret for å kontrollere at forvalter handler innenfor mandatet til fondet. I tillegg så blir det ført tilsyn av Kredittilsynet og du står på mye sikrere grunn enn i løse forhold slik som TA-Invest.

Ønsker du å ta aktive posisjoner i aksjemarkedet selv, så kan det være en ide å kjøpe et indeksfond som grunnpilar (for eksempel KLP AksjeNorge Indeks II) og ta aktive aksjeposisjoner rundt dette fondet i tillegg. Da lurer du bare deg selv om du skrur opp avkastningen. Jeg ser ingen grunn til at du skal sette vesentlige deler av din formue inn i slike aksjeklubber som TA-Invest. Hvorfor skal de ha større mulighet til å gi høyere avkastning enn andre i verdipapirmarkedene?

Husk at det å spre risikoen er svært viktig, aldri invester kun i ett produkt. Sørg for å ha penger på konto, fordel penger på ulike fond osv. Risikospredning er den eneste gratis lunsjen vi vet finnes der ute. Selv denne verdien kan bli redusert i perioder som 2008, men det skader ikke å spre risikoen. Det er forskjell på om du mister 10 % av investeringsporteføljen eller tilnærmet 100 %, som kan skje hvis du investerer alt i en svindel eller for eksempel alle pengene i Tandberg Data. (Morningstar er ikke ansvarlig for eksterne lenker).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer