Vår nye Rating og Analyserapport

I dag annonserte Morningstar at vi lanserer to grensesprengende verktøy for å hjelpe fondsinvestorer og deres rådgivere:

Thomas Furuseth 21.01.2009 | 10.04
Facebook Twitter LinkedIn
Vi har lagt til nye fond til listen nederst på siden

Morningstar® Fund Research Report og Morningstar Kvalitativ Rating for fond.

Analyserapporten og Ratingen er utdypende og transparent, og viktigst av alt, de er helt og holdent uavhengige: Morningstar søker eller tar ikke betaling fra fondsselskaper for å utstede Morningstar Kvalitativ Rating™ eller skrive en analyse på et fond. Vi har alltid ment at investorer har rett til uhildet analyse basert på deres vegne, og behovet har aldri vært tydeligere enn nå. Med usikkerhet i markedene, mener vi at det er svært viktig at investorer og rådgivere har

tilgang til uavhengig analyse som de kan stole på.

Vår uavhengighet gjør virkelig forskjell

Det gir oss frihet til å dekke fond som investorer trenger informasjon om. Vi har som mål å dekke mer enn 3000 fond fra Europa og Asia.

Våre analytikere kan dermed basere sin dekning av de fondene der investorene setter pengene—vår målsetning er å analysere opptil 70 % av forvaltningskapitalen i hver målgruppe, og vi åpner også opp for å følge mindre fond som vi anser det er viktig å dekke. Sagt på en annen måte, så ønsker vi å dekke fond med vesentlig andel av investors kapital, uavhengig av om de er gode, dårlige eller rett og slett håpløse—hvis investorer er inne i et fond, så har de rett til analyse av høy kvalitet, og vi vil streve for å levere det. Siden vi ikke baserer oss på at et avkastningskriterium skal diktere hvilke fond vi skal analysere, så vil ikke fond falle ut av våre lister på bakgrunn av perioder med dårlig avkastning—i stedet mener vi at det er i den perioden hvor investorer trenger en informert analyse av et fond. Videre så vil vi analysere mindre fond og/eller nyere fond hvis vi mener det er av interesse for investor eller at vi kan tillegge verdi til investorer ved å gjøre det.

Sist men ikke minst, vår uavhengighet gjør at vi kan være oppriktige i vår rating og nedskrevne ytringer. Våre analytikere jobber for deg som investor og ikke for fondsselskapene. Vår ratingskala reflekterer dette faktum, i stedet for å ha tre ”gode” ratinger, som er vanlig hos andre tilbydere, har vi 5 punkts skala som dekker hele spekteret: Elite, Fremragende, Standard, Underordnet og Svakt (på engelsk: Elite, Superior, Standard, Inferior, Impaired)

Vi vurderer fem hovedområder for hvert fond: Personer, Forvaltningsselskap, Prosess, Kostnader og Avkastning. Ved å bruke vår egen omfattende database, offentlige dokumenter og detaljerte intervjuer med forvaltere og ledere i forvaltningsselskapet, så evaluerer våre analytikere disse punktene i dybden. Deres vurderinger på hvert område er gjennomgående debattert og diskutert med senior analytikere internt, for deretter å bli aggregert til en rating. Du kan lese en mer detaljert forklaring på vår rating-metodikk here.

Selv om Morningstar Kvalitativ Rating for fond gir investorer et hurtig bilde av vår mening om fondet, så er Morningstar® Fund Research Report en essensiell komplimentering. Avsnittet ”Morningstar Mener” på første side av analyserapporten forklares bakgrunnen for Ratingen, mens de påfølgende seksjonene gir mer detaljert bilde av de fem underliggende områdene. Vi forsøker å gå utover ”godt fond/dårlig fond” og hjelpe investorer samt deres rådgivere med å forstå dets eventuelle skjevheter i porteføljen og hvordan det vil påvirke fondet i ulike markedsforhold. Vi supplementerer analysen med detaljert og industriledende data, inkludert properitær Morningstar beholdningsverktøy og grafikk som gir investorer mulighet til å enkelt forstå den underliggende risikoen i fondets portefølje. Vårt mål er å få investorer og deres rådgivere til å forstå hvilken rolle fondet bør ha i en portefølje, og for å ha de rette forventingene til fondet de investerer i.

Selv om disse analyserapportene og Ratingen er helt ny i Norge, så har kvalitativ analyse hatt en helt sentral rolle hos Morningstar i mer enn 20 år. I tillegg til 28 fondsanalytikere rundt om i Europa og Asia, så publiserer vi kvalitativ fondsanalyse allerede i Kina, Australia, Canada og i USA. I hver region har vi basert våre analytikere i de store byene i Europa, Asia og resten av verden. Våre fondsanalytikere drar fordel av tilgang til Morningstar aksjeanalytikere—et av de største uavhengige analytikerstabene som eksisterer i dag. Vi mener at denne kombinasjonen av global virksomhet og lokal ekspertise gir oss en ideell posisjon for å tjene investorer.

Den nye Morningstar Kvalitativ Rating og Morningstar® Fund Research Report gir investorer og rådgivere to utmerkede verktøy for å gjøre bedre beslutninger og virkelig forstå deres investeringer.Vi har lagt ved en tabell med de nåværende tilgjengelige analyseapporter og Rating tilgjengelig for salg i Norge, og vi oppfordrer deg til å lese i gjennom dem. Som alltid, vi setter pris på din tilbakemelding, så vennligst la oss få vite hva du mener, og kom gjerne jevnlig innom mens vi bygger ut vårt bibliotek av Rating og Analyserapporter.

Nye fond lagt til 20.02.2009

Tilgjengelige fond i Norge
Fondsnavn Morningstar
Kvalitativ RatingTM
Dato Språk PDF
BNY Mellon Asian Equity A USD Acc Fremragende 19/01/09 Engelsk
DnB NOR Norge (I) Acc Standard 19/01/09 Norsk
Fidelity Funds - France A Euro Standard 20/01/09 Fransk
Fidelity Funds - Glb Financial Services A Euro Inc Standard 25/11/08 Engelsk
Fidelity Funds - Italy A Euro Standard 25/11/08 Italiensk
HSBC GIF Euroland Equity A Inc Standard 08/12/08 Fransk
ING (L) Inv Computer Technologies P Acc Standard 02/02/09 Engelsk
ING (L) Invest Energy P Acc Standard 02/02/09 Engelsk
ING (L) Invest Euro Hi Dividend P Acc Fremragende 14/01/09 Norsk
ING (L) Invest Euro Hi Dividend P Acc Fremragende 02/02/09 Engelsk
ING (L) Invest Euro Hi Dividend X Acc Fremragende 02/02/09 Italiensk
ING (L) Invest Europ Banking&Insur P Acc Standard 02/02/09 Engelsk
ING (L) Invest Glb Hi Div P EUR Acc Standard 02/02/09 Engelsk
Martin Currie GF North American USD Inc Fremragende 02/12/08 Engelsk
Postbanken Norge Acc Standard 10/02/09 Norsk

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings