DnB NOR tabbet seg ut på etikken

DnB NOR ble i uke 7 tatt med buksene nede av Adresseavisen, da det viste seg at de hadde investert i fond som ikke hadde etisk profilering og dermed kjøpte aksjer DnB NOR selv ikke ville ha kjøpt.

Thomas Furuseth 14.02.2007 | 14.06
Facebook Twitter LinkedIn
Med fremgangen av fond-i-fond så blir det vanskeligere å holde oversikten. Hvis en stor og solid organisasjon kan gjøre denne tabben, så er det et tegn på at du er i faresonen gitt at du ønsker å gjøre etisk korrekte investeringer. For de som ikke bryr seg er det vel det samme.

DnB NOR skriver på sine nettsider :
DnB NOR Kapitalforvaltning innførte høsten 2005 en etisk minimumsstandard for alle investeringer.

Tabben DnB NOR gjorde var at de ikke sjekket hva de underliggende fondene kjøpte godt nok. Det krever kontinuerlig oppfølging siden porteføljene

til fondene er dynamiske. Så kan du si, hvordan kan jeg som privatperson følge med på dette? Det er ikke lett, men som kunde kan du spørre etter fullstendig liste over beholdningene. Da har du to alternativer:
1. Søke opp aksjene på internett
2. Finne en nettside som har en ferdig generert liste over uetiske aksjer ( KLP og Norges Banks etikkråd fører lister)


Institusjoner har større mulighet for å kontrollere deres investeringer, også underfond. Morningstar har verktøy som gjør at man kan søke etter hvilke fond som kjøper bestemte selskaper. Det er ikke en umulighet å finne ut om fondet krysser etiske retningslinjer som bedriften har satt. Det største problemet er å klassifisere de uetiske investeringene. KLP og Etikkrådet til Norges Bank har uttalt og publisert selskaper som de mener er uetiske. Morningstar har verktøy til å finne amerikanske, europeiske, kanadiske og australske fond som kjøper disse selskapene.

Bekymrer du deg over etikken til DnB NORs investeringer og vurderer å selge deg ut?

Først ville jeg tatt kontakt med DnB NOR og fått forsikringer om at de vil selge seg ut av de aktuelle selskapene. Husk dine transaksjoner i fond får skattemessige konsekvenser og du vil bli trukket et gebyr for uttaket samt eventuelle kjøpsavgifter i nye produkter. Dermed kan det være lurt å finne ut om fondet faktisk skal selge seg ut og dermed oppfyller etiske retningslinjer fremover. Gjør fondene det og fondet fortsatt passer din portefølje så ville jeg ventet og gitt fondene en mulighet til, så får vi håpe at DnB NOR fremover gjør som de selv sier de skal gjøre. DnB NOR bør sørge for at dette ikke skjer igjen, etiske investering er ikke noe for ”nyttårstalen”, men noe man må kontrollere kontinuerlig også i eksterne underfond.

Etikken frem i lyset

Fremveksten av ”Fond-i-fond” (fond som kjøper andre fond) kan gjøre det vanskeligere for forvaltere å kontrollere sine investeringer. Det krever kontinuerlige kontrollrutiner som sørger for at også eksterne forvaltere følger de etiske retningslinjene som er blitt satt. Selv om eksterne underfond gjør det vanskeligere så er det egentlig ingen vei utenom, skal man bli sett på som etisk korrekt så må forvaltningsselskapene på en eller annen måte vurdere porteføljen til fondene de kjøper. Fordelen forvaltningsselskapene har i forhold til private er at de kan kjøpe verktøy for å kontrollere eksterne fonds portefølje. Som privatperson blir det mye informasjonssamling og mye arbeid, derfor setter vi vår lit til at forvaltningsselskapene gjør det de sier de skal gjøre. Fordelen med vanlige aksjefond er nettopp at de har en relativt åpen struktur og at man kan kontrollere hva man eier en andel av. Hedgefond og andre alternative plasseringer har ofte mye større grad av hemmelighetskremmeri. Åpenhet er en fordel for deg og meg som investor, det gjør at vi kan ta bedre valg når vi skal investere. Derfor jobber vi i Morningstar hardt for å samle inn porteføljer på fondene i hele verden om de er etiske eller ikke.
Jeg nevnte i en tidligere artikkel at etiske investeringer kan være en vanskelig balansegang, det er det fortsatt. Det er slik at det kun finnes en person som vet hva som er riktig for deg, det er han eller hun som leser denne teksten nå. Det er til syvende og sist du som skal velge hvor du skal investere og aksjefond er fortsatt den beste og enkleste metoden for å ta del i utviklingen i verdens markeder. Vi får se det positive i avsløringene, nå blir det forhåpentligvis rettet opp. Åpenhet er bra for oss, selv om vi kan få ubehagelige overraskelser i blant.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer