Spørsmål og Svar i Aftenposten

Les de spennende spørsmålene og svarene denne gangen. Eiendomssparing? Hvordan plassere som uføretrygdet? Skandia Unit Link?

Thomas Furuseth 05.01.2007 | 16.56
Facebook Twitter LinkedIn
1. Jeg er 61 år og uføretrygdet. Jeg har solgt hus og har av den grunn en god del penger som jeg ønsker å plassere. Disse pengene hadde jeg i Skagenfondene, men var uerfaren nok til å ta dem ut i mai da markedet sank. Dette er penger jeg skal spe på med og jeg ønsker å forvalte dem så godt som mulig både når det gjelder avkastning og skatt. Alle anbefaler jo sine ting, så jeg ønsker så indelig å få nøytrale råd. Min erfaring med finans er dessverre minimal. Jeg er veldig takknemlig for svar. Med vennlig hilsen uerfaren.

Hei,

Det er noe begrenset med informasjon her, men jeg skal prøve å gi råd til deg. For det første må

du finne ut hvor mye du skal bruke av de oppsparte midlene hver måned. Klarer du deg på de midlene du får fra uføretrygd eller må du også bruke av de oppsparte midlene? Hva er tidshorisonten din på sparingen? Ut fra din reaksjon når markedet falt, så antar jeg at du er en forsiktig sparer. Skal man inn i aksjefond må man ha:

1. Lang horisont
2. Evne til å takle perioder med dårlig/negativ avkastning


Hvis det er slik at du bruker av de oppsparte midlene hvert år, så må du i alle fall aggregere midlene du planlegger å benytte de neste 5 årene. Disse midlene bør plasseres i sikre plasseringer. Et alternativ her er sparing i bank, men hvis du vil søke litt høyere avkastning kan obligasjonsfond være passende. For midlene du skal bruke om 5-10 år så vil jeg anbefale en fortsatt forsiktig portefølje (gitt at jeg har forstått din risikopreferanse riktig), med 60 % i lange obligasjoner og 40 % globale aksjefond. Er du veldig forsiktig og ikke ønsker risiko så kan du øke andelen i obligasjoner (80 % for eksempel). For sparing over 10 år kan man enten holde strategien uendret (40 % aksjer), eller øke andelen aksjefond hvis man føler seg trygg på denne typen sparing.

Det man IKKE skal gjøre, er å snu i døren hver gang markedene endrer på seg. Da ender man som regel opp med tap. Velg en strategi som du stoler på og kan gjøre at du kan sitte i dine posisjoner lenge. Markedstiming er utrolig vanskelig og undersøkelser viser gjerne at veldig få klarer å utnytte svingningene i markedet fullt ut. Er du veldig forsiktig bør du heller spare andre steder enn i aksjefond. Når det er sagt så har aksjefond høyere forventet avkastning, såfremt man klarer å holde en konsistent strategi. Er du forsiktig og samtidig ønsker å øke avkastningen, så se på obligasjonsfond. Pass på kostnadene ved fondene, betal ikke for mye.

2. Hei, Jeg har avsett en 1000-lapp hver mnd i fond siden 2002 i Skandia Life (Unit Link Spareavtale). Fra jeg startet har jeg satt inn 55000,- og har status i dag på ca 90000,-. Fondsvalg i dag er: SL MLIIF Emerging Europe SL Odin Norden SL Odin Offshore SL ODIN Norge Anser du dette som en god avkastning på mine investeringer? Jeg har sett meg rundt og kan ikke finne Skandia Life på noen undersøkelser. Jeg har forsøkt å aktivt endre fondvalg uten hell så dette styres nå av Skandia Life. Jeg har bunnet meg til 6-års innbetaling og har 17 mnd igjen. Har du noen synspunkter på mitt fond? Kan du se noen andre fond jeg burde satse på fremfor Skandia Life?

Hei,

Skandia kjøper underliggende fond som Odin Norge og Odin Offshore. Disse fondene kan du lese om på våre nettsider og andre steder hvor fond nevnes. Uansett, så vil fondet oppføre seg veldig likt det underliggende fondet. Forskjellen vil være kostnader og andre faktorer som Skandia har forhandlet frem og hva Skandia tar betalt for forvaltningen. Aktiv forvaltning av sine fondsporteføljer er noe vi sier en bør gjøre med varsomhet. Skandia har et stort utvalg av eksterne fond som man kan velge. Hvilke fond man bør velge avhenger av risikoprofil og investeringsønske. Ønsker man trygge fond så burde du vurdere å vri porteføljen. Odin Offshore og Emerging Europe er typiske høyrisikofond. Om du burde spare på egenhånd avhenger av hva du ønsker med sparingen. Er det til pensjon så kanskje du kan øke innskuddene i OTP ordningen? Skal du spare til noe annet så kan det være greit å spare utenfor link produkter.

3. Hei! Jeg ble anbefalt av banken å sette 100.000 inn i eiendomsfond: DNB Nor Eiendomsinvest. Senere har jeg fått høre at eiendomsfond gjerne har høye gebyrer, ikke er egnet for småsparere og at jeg heller bør sette pengene inn i børsnoterte eiendomsselskaper. Er det en riktig vurdering?

Hei,

Kostnader ved fond er alltid en faktor, både engangsgebyrer og løpene forvaltningsavgifter. Man kan også finne fond som kjøper børsnoterte eiendomsselskaper. Ulempen med å stå for forvaltningen selv er selvfølgelig at du må konsentrere dine investeringer på et fåtall selskaper og gjøre opp dine egne meninger om selskapene. Jeg skal ikke gå så mye inn på andre aspekter, men før man kjøper eiendomsfond/eiendomsaksjer så vurder hvor mye av ens personlige økonomi som avhenger av eiendomsmarkedet. Ofte sitter Ola og Kari på egne hus, en hytte og så skal de i tillegg kjøpe eiendomsfond. I mange tilfeller burde man avstå fra ytterligere sparing i eiendom av diversifiseringshensyn. Nå vet jeg ikke om dette gjelder deg, og hvis man er fornøyd med plassering i eiendom så er det ikke noe galt i det. Men jeg mistenker at folk ikke tenker over dette med risikospredning godt nok før de inngår spareavtaler i eiendom.

4. Hvordan begynne med aksjer? Jeg er en 19 år gammel student med litt oppsparte midler jeg ønsker å investere i aksjer. Jeg har spart litt i fond gjennom banken min, men de tilbyr ikke aksjer, bare aksjefond. Jeg lurer alstå på om det finnes noe steg for steg kurs for å begynne med aksjer. Jeg har null peiling, vet bare det kan være lønnsomt og at det svinger en del. Hvor i all verden skal jeg begynne? På internett en plass? Må jeg registrere meg kanskje? Jeg er altså helt blank, vet ikke hvilken ende jeg skal begynne i. Har lest noen av de tidligere svarene dine, men da tar du altså for gitt at innsenderen er litt inne i aksje/fondverdenen, men det er altså ikke jeg. Jeg trenger altså helt grunnleggende basis kunnskaper. Håper du har anledning til å svare (hjelpe) meg. Takk på forhånd!

Flere banker og handelssteder på internett kjører gratis kurs for aksjehandel med grunnleggende innføring. Et eksempel kan være Netfonds som kjører kurs for aksjehandel, og foreningen AksjeNorge (www.aksjenorge.no). AksjeNorge er en interesseorganisasjon for aksjesparere. De har mye god informasjon på sine nettsider for de med mindre erfaring. Der vil du også finne link en liten bok (gratis) med innføring til aksjemarkedet som er utgitt av Oslo Børs. De fleste store banker tilbyr aksjehandel, så det er litt rart at din bank ikke gjør dette. Ulempen med å handle aksjer i stedet for fond er at man blir mye mer sårbar for svingninger i aksjene du kjøper. Og ofte så har man kun mulighet til å kjøpe noen få aksjer. Kjøper man små ”trading” aksjer så er man enda mer utsatt. Med andre ord så er fond en tryggere sparemetode. Der har forvalteren større mulighet til å spre risikoen og oppnå bedre risiko/avkastningsprofil enn man som småsparer i aksjemarkedet har. Når det er sagt så er kanskje ikke fond like ”sexy” som aksjehandel. Hvis du vil forsøke aksjehandel uten å bruke sparepengene så har DN et spill som heter Aksjespillet. Dette kan være en god innføring i aksjehandel. Best av alt den er uten risiko, men dessverre så tjener man ikke penger der heller.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer