Åtte av ti mangler spareplan

Ekstern forfatter 08.02.2005 | 11.43
Facebook Twitter LinkedIn
MMI har nylig utført en spareundersøkelse for innbyggerne i Asker og Bærum. Undersøkelsen viser at innbyggerne i de to kommunene i Akershus stoler mest på seg selv og egne vurderinger når beslutninger skal tas om hvor sparepengene skal plasseres. Videre viser undersøkelsen at 83 prosent av oss faktisk sparer og investerer mer eller mindre planløst. Kun to av fem oppgir at de har en fast spareavtal

e med banken. Resten legger penger til side mer sporadisk. - Med dagens lave innskuddsrenter, kan det virke som om lokalbefolkningen er redd for å ta risiko. Men på den annen side ser vi også en trend i retning av å tenke alternativt, særlig mot aksjefond sier DnB Nors regionbanksjef for personkundemarkedet i Oslo Vest, Asker og Bærum, Svein Rønning til Asker og Bærums Budstikke.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer