Så mange like fond

Det finnes tusenvis av verdipapirfond i Europa, og antallet tilgjengelige fond er forventet å øke etter hvert som aktiviteten over landegrensene intensiveres. Likevel er det åpent for lansering av nye fond som fokuserer på områder som tidligere har vært lite presentert.

Christian Klerck Nilssen, 11.11.2004 | 15.41
Facebook Twitter LinkedIn
Morningstars analyse av det europeisk fondsmarkedet viser at det finnes en konsentrasjon av verdipapirfond innenfor enkelte investeringsstiler. Det faktum at det finnes mange alternativer innenfor enkelte investeringstyper kan vise seg å være risikofylt for investorene. Dette er fordi en ikke kan regne med at en type investeringsstil vil utvikle seg positivt i alle markedssituasjoner.

Morningstar følger over 25,000 fondsklasser i Europa, noe som bør være mer enn nok for fondssparerne til å sette sammen en diversifisert portefølje av fond. Men en undersøkelse Morningstar utførte i fjor, viste at fondsmarkedet er mettet på enkelte områder.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer