Defensive aksjer på fremmarsj

Utsiktene for de europeiske selskapene har dreid til negativ den siste tiden. Sterk euro, høy oljepris og økt inflasjon har bidratt til at fondsforvalterne nå satser på defensive aksjer.

Sara Silano 24.06.2004 | 12.43
Facebook Twitter LinkedIn
Valget i europaparlamentet hadde som ventet ingen innvirkning på det europeiske aksjemarkedet siste måned. Investorene har isteden fokusert på helt andre ting den siste tiden. For det første er det den sterke euroen, den høye oljeprisen og frykt for høyere renter i USA.

MSCI Europa har likevel steget med nesten 5 prosent siste måned (til 16. juni). Denne oppgangen har først og fremst kommet som følge av sterk utvikling blant de største selskapene, samt positive signaler fra økonomien.

Euroland oppnåde for eksempel en vekst på 0,6 prosent i første kvartal, sammenlignet med en vekst på 0,4 prosent i fjerde kvartal i fjor. Det var s

pesielt eksporten som bidro positivt, men også forbruket steg.

Stor usikkerhet

Eksporten trenger nå en svakere euro, men i mai kostet euroen mellom 1,2 og 1,23 dollar. Samtidig forventer fondsforvalterne at euroen vil holde seg sterk ennå en stund.

Oljeprisen, som steg til over 40 dollar i mai, bidrar også til usikkerhet. Den høye oljeprisen bidro til å løfte inflasjonen for eurosonen fra 2 prosent til 2,4 prosent på årlig basis i mai.

I tillegg er det uklart hva den europeiske sentralbanken ønsker å gjøre med renten. Sentralbanken er bekymret for inflasjon, og flere regner med at de vil øke rentene i kommende periode.

Mindre syklisk, mer defensivt

Usikkerheten har spesielt rammet de sykliske aksjene, som måtte tåle en svakere utvikling i mai. Spesielt telekommunikasjonsselskapet Vodafone bidro negativt siste måned.

En fondsforvalter sier til Morningstar at deres sykliske posisjoner i europeiske selskaper nå er redusert. – Vi har redusert våre posisjoner i sykliske aksjer. Samtidig vil vi posisjonere oss for en oppgang i defensive aksjer, sier Jorg Schlinghoff hos WestAM.

Denne kommentaren er skrevet av Sara Silano, som er analytiker for Morningstar i Milano.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer