Latin-Amerika på topp

Aksjene i Latin-Amerika har utviklet seg sterkest av samtlige regioner hittil i år. MSCI Latin-Amerika har steget med 3,63%, sammenlignet med en tilbakegang på 2,77% for MSCI World per 11. april.

Fernando Luque 22.04.2003 | 13.26
Facebook Twitter LinkedIn
Aksjene i Latin-Amerika har utkonkurrert andre vekstmarkeder hittil i år. MSCI sin Østeuropaindeks steg eksempelvis med 1,09%, mens aksjene i Østen falt med 4,35% over den samme perioden (alle i amerikanske dollar).

Det er flere grunner til at aksjene i Latin-Amerika har utviklet seg sterkere enn andre regioner hittil i år. Til tross for geopolitisk ustabilitet, synes ikke markedet her å ha blitt synlig påvirket av konflikten i Irak. Et godt eksempel på dette er Argentina. Mye av fokuset der er rettet mot det kommende valget den 27.april. Til tross for en politisk ustabil situasjon, har aksjemarkedet der holdt seg relativt rolig. Faktisk har Argentinske aksjer utviklet seg best av samtlige børser i Latin-Amerika hittil i år, med en oppgang på hele 20,8%.

eAD">

Det ser også ut til at økonomien i regionen gradvis forbedrer seg. I følge det internasjonale pengefondet (IMF), vil Latin-Amerika vokse med 1,5% i år. Til neste år estimeres veksten til å bli 4,2%, sammenlignet med en tilbakegang på 0,1% i 2002.

Risikomomentet for regionen synes å ha minsket den siste tiden. En måte å måle denne risikoen på er rentedifferansen mellom amerikanske statsobligasjoner og sammenlignbare latinamerikanske papirer. I Brasil har differansen falt fra 1445 basispunkter (14,45%) i desember, til 918 basispunkter den 11.april.

En sterkere valuta er en annen måte å måle investorenes tillitt til regionen. Brasilianske real har eksempelvis styrket seg med 10% mot amerikanske dollar siden begynnelsen av året (til 11.april).

Usikkerheten forsvinner

Brasil har vist en sterk oppgang siden begynnelsen av året med MSCI Brasils oppgang på 8,4%. I følge en rapport fra BNP Paribas, er den viktigste grunnen til oppgangen at fokuset har endret seg fra politisk ustabilitet til Brasils robuste økonomiske utsikter.

Videre har utbruddet av SARS-viruset i Asia ført til at flere investorer har satset på investeringer i Latin-Amerika isteden. En annen grunn til oppgangen kan være at flere internasjonale porteføljeforvaltere har startet med en undervekt i regionen i sine porteføljer.

Til slutt er prisingen av aksjene i regionen en annen positiv faktor. I følge Citigroup, en amerikansk investeringsbank, ligger forholdet mellom pris og inntjening for 2003 i gjennomsnitt på 7.2 for aksjene i denne regionen.

Selv om Latin-Amerika har utviklet seg sterkt i en ellers usikker periode, skal vi ikke glemme at regionen er sterkt avhengig av at utlendinger investerer der. Videre er regionen følsom overfor endringer i investorenes syn på risiko. Regionen, spesielt Brasil, er avhengig av tilgang til kapitalmarkedene for å kunne ta del i den globale veksten.

I følge IMF vil utenlandske investeringer til regionen vokse fra 27,6 milliarder dollar i år, til 59,4 milliarder dollar i 2004. Det er imidlertid fortsatt en risiko for at investorene vil re-allokere sine investeringer etter at konflikten i Irak er over og ettersom markedene i regionen allerede har steget mye.

Denne kommentaren er skrevet av Fernando Luque, som er analysesjef for Morningstar i Spania.
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer