Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Hva er NAV/Kurs

Morningstar Europe Editor 12.03.2003 | 10:35
Tidligere har vi fortalt at et fonds NAV er prisen på en andel i et fond. På denne måten kan det ligne på kursen på en aksje. Ved første øyekast ser det ut som NAV og aksjekurs kan sammenlignes. Begge representerer prisen på en andel av investeringen. Begge kursene ser du i avisene og på ulike nettsider. Det er likevel stor forskjell på NAV og kursen på en aksje.

Beregning av NAV/Kurs

Et fond regner ut NAV/Kurs ved å legge sammen verdien av samtlige eiendeler i fondet inkludert kontantbeholdningen. Verdien justeres deretter for forvaltningavgiften. Deretter deles denne verdien på antall utestående andeler for å finne kursen per andel(NAV).

Like, men ulike

NAV og aksjekurser er ulike på flere måter.

Første ulikhet

Aksjekurser endrer seg gjennom dagen, men fondets NAV kalkuleres en gang per dag. Dette skjer vanligvis etter børsen har stengt på hverdager. Kjøper du andeler i et fond vil du få den kursen som rapporteres den dagen.

Andre ulikhet

De børsnoterte selskapene har et fast antall utestående aksjer. For å endre antallet utestående aksjer må selskapene utstede nye aksjer i emisjoner eller kjøpe aksjer i egen bedrift for å så å redusere antallet aksjer som er omsettelige.

Fond har som regel ingen begrensning på antall andeler. Antall andeler i hvert enkelt fond endres daglig ettersom enkelte selger andeler og andre kjøper andeler. En økning eller reduksjon i antall andeler påvirker imidlertid ikke NAV/Kursen.

Tredje ulikhet

Du kan vurdere om en aksje er billig eller dyr ved å analyserer aksjens nøkkeltall. Dagens aksjekurs kan vurderes ved å se på ulike nøkkeltall som p/e, p/b og p/cf.

Med fond er dette ikke mulig. Grunnen til dette er at fondets NAV er en refleksjon av de underliggende investeringene i fondet.

Hvordan bruke NAV

Etter å ha lært mer om NAV, lurer du kanskje på hvordan du kan bruke denne verdien? NAV vil gi deg en indikasjon på hvor mye din investering er verdt hver dag. Daglig tilgang til NAV kurser gir deg en trygghet som fondssparer.

Du vet at verdien på ditt fond oppdateres daglig og at kursen rapporteres til de nødvendige instanser. Dette er jo greit å vite. NAV-kursen viser verdien per andel i fondet. Du ganger denne verdien med antall andeler du har i fondet, for å finne din totale beholdning.

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .