Euroområdets inflasjon: Hva kan vi forvente av mai?

Økonomene forventer en liten økning sammenlignet med april

Sara Silano 30.05.2024 | 11.25
Facebook Twitter LinkedIn

Den europeiske sentralbanken i Frankfurt

Inflasjonen var stabil i april på 2,4% årlig rate, i tråd med økonomenes forventninger. Samtidig falt kjerneinflasjonen til 2,7% i årlig rate. Her er hva vi kan forvente oss av publiseringen av dataen fra mai.

Markedene retter blikket mot inflasjonstallene for euroområdet som skal publiseres av Eurostat fredag 31. mai klokken 11, og søker ytterligere indikasjoner på at Den europeiske sentralbanken (ECB) vil senke renten i juni. 

Prisene forventes å ha steget 2,5% sammenlignet med året før, noe som er litt høyere enn i mars, ifølge FactSets konsensusprognose. Kjerneinflasjonen forventes å være stabil på 2,7%.

"Økningen vil sannsynligvis være drevet av en reversering av fallende volatile poster forrige måned, og basiseffekter som følge av innføringen av Tysklands subsidierte togbilletter i mai i fjor", sa Algebris Investments' Global Credit-team i et notat på mandag.

I april var de største bidragsyterne til den årlige inflasjonsraten i euroområdet tjenester (+1,64 prosentpoeng, pp), etterfulgt av mat, alkohol og tobakk (+0,55 pp), industrivarer uten energi (+0,23 pp) og energi (-0,04 pp), ifølge Eurostat.

En liten økning i inflasjonen er ingen grunn til panikk

"Etter å ha falt sekvensielt siden desember, kan noen investorer bli forferdet over å se tallet stige igjen", sa Michael Field, Europa-markedsstrateg hos Morningstar, "men det er tre ting å huske på:

  • Gitt de mange komponentene i inflasjonsligningen, er det svært sjelden å se rett nedgang i tallet. Kort sagt, vi har vært heldige så langt. En liten økning fra måned til måned er ingen grunn til panikk. Selv om det er en viss bekymring for tjenesteinflasjonen i Europa, er inflasjonstrenden klart nedadgående.
  • Inflasjonsraten i Europa er den laveste i noen av de store vestlige økonomiene, en hel prosentpoeng lavere enn i USA og kun 0,4 prosentpoeng under Den europeiske sentralbankens målnivå. Ettersom mer enn 90% av de spurte økonomene forventer at ECB vil kutte renten i juni, er det svært usannsynlig at små økninger i inflasjonen vil forhindre dette.
  • Kjerneinflasjonen, inflasjonsmålet investorene er mest fokusert på, var uendret i april på 2,7%. Kjerneinflasjon renser bort støyen fra volatile komponenter, som mat- og energipriser. At kjerneinflasjonen har halvert seg på bare 12 måneder – og forblir lav – er en annen indikator på at vi er på et godt sted".

Hva vil ECB gjøre etter møtet i juni?

Inflasjonsdata for euroområdet er avgjørende for å finne ut hva som vil være den fremtidige banen for pengepolitiske lettelser etter juni.

En viktig driver for inflasjon er lønn. ECBs forhandlede lønnsmåler viste en økning til 4,7% år-til-år i første kvartal fra 4,5% i fjerde kvartal 2023. Dataene overgikk analytikernes forventninger. "Overraskelsen ble drevet av store bonusutbetalinger i Tyskland, som utgjør en stadig viktigere del av tyske lønnsavtaler og derfor ikke kan diskonteres fullt ut", forklarer Algebris Investments i sitt notat.

ECB skrev i sin blogg at "lønnsveksten forventes å forbli høy i 2024 og vise en ujevn profil". Ifølge Algebris Investments "kompliserer dette utsiktene raske rentekutt fra ECB". Faktisk justerer økonomer sine prognoser for rentekutt.

"ECB vil begynne å kutte renten i juni, gitt det svært høye rentenivået i dag", sa Tomasz Wieladek, sjeføkonom for Europa hos T. Rowe Price, som også forventer at ECB hopper over juli og deretter kutter to eller tre ganger til i år.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer