Inflasjonen i eurosonen faller igjen, ECB-møtet i fokus

Det forventes ingen rentekutt på møtet i den europeiske sentralbanken neste uke, til tross for fall i årlig inflasjon til 2,6 %

Sara Silano 04.03.2024 | 13.53
Facebook Twitter LinkedIn

Europa kart

Inflasjonen i eurosonen falt til 2,6% på årsbasis i februar, ned fra 2,8% i januar, ifølge Eurostats flash-estimat, men høyere enn økonomenes forventninger. Den europeiske sentralbanken ventes å revidere inflasjonsforventningene nedover på møtet 7. mars, men å holde rentene uendret.

"Inflasjonen i eurosonen fortsatte sin nedadgående trend i februar, med priser som steg med bare 2,6%, ned fra 2,8% i januar og 2,9% i desember. Dette var litt høyere enn forventningene om en økning på 2,5%, men ting går i det minste i riktig retning", sier Michael Field, europeisk markedsstrateg hos Morningstar.

Kjerneinflasjonen, som viser priser uten energi- og matkostnader, falt også til 3,1% på årsbasis. Den var på 3,3% i januar.

I februar var de største bidragsyterne til inflasjonen i eurosonen mat, alkohol og tobakk (+4% på årsbasis), etterfulgt av tjenester (+3,9%), industrivarer uten energi (+1,6%) og energi (-3,7%), ifølge Eurostats estimater.

"Kjerneinflasjonen fulgte også etter, og kom inn på 3,1%, med dette tallet som falt måned for måned siden juli 2023, noe som bekrefter at rekordhøye renter faktisk har en merkbar effekt", la Field til. "Sammen styrker disse tallene argumentene til ECB om å kutte rentene, muligens før heller enn senere". 

Vil ECB kutte renten 7. mars?

Nedgangen i prisøkningene forsterker spekulasjonene om at Den europeiske sentralbanken (ECB) vil revidere inflasjonsestimatene nedover på sitt pengepolitiske møte 7. mars.

De europeiske aksjemarkedene steg etter at dataene ble offentliggjort.

"Til tross for å være nær sine respektive inflasjonsmål, virker sentralbanker i USA og Europa nølende med å kutte renten", sa Jonathan Gregory, leder for UK Fixed Income hos UBS Asset Management i et nylig notat.

"Vi sa i januar at markedsprisene gikk foran skjema med hensyn til omfanget av rentekuttet som allerede er diskontert for USA og eurosonen innen sommeren 2024".

"Slik vi skriver nå, antyder markedsforventningene at Federal Reserve og Den europeiske sentalbanken vil kutte rentene to ganger innen utgangen av juli (med antakelse om 0,25 prosent for hvert trekk), sammenlignet med nesten fire kutt diskontert for samme periode for noen uker siden. Nåværende prissetting virker mye mer fornuftig forr oss". 

ECB vil fortsette å overvåke lønnsdata. "Etter toppen av pandemien var det ingen betydelig bevegelse i arbeidsmarkedet, og dette førte til lønnsvekst", sa Emile Gagna, økonom ved Candriam, som mener at "den europeiske sentralbanken vil forbli årvåken for å sikre at denne lønnsdynamikken ikke bidrar til å destabilisere inflasjonsforventningene og drive prisøkningene". Risikoen ser imidlertid ut til å være begrenset, ifølge Gagnas prognose.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer