Inflasjonen i eurosonen synker, rentekutt nærmer seg

Inflasjonen i eurosonen falt til 2,8% i januar, fra 2,9% i desember, men kjerneinflasjonen var høyere enn forventet på 3,3%. 

Sara Silano 02.02.2024 | 14.58
Facebook Twitter LinkedIn

Den europeiske sentralbanken

Ifølge Eurostats hurtigestimat, falt inflasjonen i eurosonen til 2,8% i januar, ned fra 2,9% i desember, noe som øker presset på den europeiske sentralbanken om å kutte renten. Nedgangen i inflasjonen var i tråd med økonomenes forventninger.

Kjerneinflasjonen, som viser prisene eksklusive energi- og matvarekostnader, falt også med 10 prosentpoeng til 3,3% på årsbasis, men var lavere enn forventet, noe som førte til en økning i statsobligasjonsrentene i eurosonen. Tysklands 10-årige Bund-rente - referanseindeksen for eurosonen - steg til 2,2% i skrivende stund. 

I januar var det hovedsakelig matvarer, alkohol og tobakk (+5,7% på årsbasis), etterfulgt av tjenester (+4%), ikke-energibaserte industrivarer (+2%) og energi (-6,3%) som bidro til inflasjonen i eurosonen, ifølge Eurostat.

Kjerneinflasjonen beveger seg i riktig retning

"Den europeiske kjerneinflasjonen falt i januar med 0,1% til 2,8%, en gledelig nedgang etter toppen i desember", sa Michael Field, europeisk markedsstrateg i Morningstar. "Kjerneinflasjonen beveger seg nå i riktig retning, selv om den er høyere på 3,3%, noe som gjenspeiler nedgangen på 0,1%. At kjerneinflasjonen, som vanligvis er mer stabil, fortsatt faller, er det absolutt et positivt tegn". 

Field legger til: "Dagens nedgang burde imidlertid ikke komme som noen stor overraskelse, ettersom de rekordhøye rentene i eurosonen har hatt den ønskede effekten og drevet ned inflasjonen i 12 av de siste 13 månedene. Selv om vi fortsatt ikke har nådd ECBs inflasjonsmål på 2%, har utviklingen det siste året gjort at målet er innen rekkevidde". 

Turbulens i Rødehavet? Ingen panikk

"Inflasjonen har nådd toppen i Europa og faller nå raskt, med en samlet inflasjon på under 3% i eurosonen og en kjerneinflasjon som har avtatt til rundt 3,5% på årsbasis", sier Nicola Mai, økonom og statsobligasjonsanalytiker i Pimco. 

"Når det gjelder potensielle sjokk i 2024, forventer vi ikke at den nåværende uroen i Rødehavet vil ha noen stor innvirkning på inflasjonen i Europa slik den er nå. Omfanget er en brøkdel av de pandemirelaterte forstyrrelsene, og shipping i seg selv er bare en liten del av et selskaps kostnadsstruktur", la Mai til. 

"Den globale etterspørselen etter varer er ikke like stor som under pandemien, og tilgangen på nye containerskip ser ut til å bli stor i år. Det er viktig å merke seg at det finnes andre leveringsmåter for selskaper, inkludert alternative sjøruter og flyfrakt". Når det er sagt, advarte Mai om at "Covid-19 har lært oss å være forsiktige med ringvirkningene i forsyningskjeden". 

Er ECBs første rentekutt nærmere?

Med fallende inflasjon øker presset for rentekutt. ECB holdt renten uendret på møtet i januar og ga ingen indikasjoner på når de ville begynne å kutte renten.

Frykten for en overopphetet økonomi er imidlertid avtagende. "Tallene i morgenen viste at arbeidsledigheten i Europa stort sett var stabil på 6,4%, et nivå den har ligget på de siste 18 månedene", sier Field. 

"Til å begynne med fryktet sentralbankene at fallende inflasjon kunne utgjøre en risiko for overoppheting av økonomien, men en stabil arbeidsledighet er nok et signal til ECB om at det er rom for rentefall de neste månedene". 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer