USAs KPI signaliserer slutten på Feds renteøkninger

Obligasjonshandlere forventer fire rentekutt fra den amerikanske sentralbanken i løpet av 2024. 

Sarah Hansen 16.11.2023 | 10.31
Facebook Twitter LinkedIn

Økonomi stavet ut på amerikansk flagg

Oktober-rapporten om konsumprisindeksen fra USA kom inn lavere enn forventet - et velkomment tegn for investorer på at Federal Reserves historiske renteøkningsstrategi endelig har en innvirkning på økonomien.

Bureau of Labor Statistics (BLS) rapporterte at konsumprisindeksen steg 3,2% på årsbasis og 0,2 % på månedsbasis i oktober, delvis på grunn av fallende energipriser. Den årlige avlesningen var lavere enn økonomene forventet.

Kjerne-KPI, som ekskluderer volatile mat- og energipriser, steg 4,0% fra år til år etter å ha klatret 4,1% i september – den laveste årlige endringen siden september 2021, ifølge BLS. Denne avlesningen var også under økonomenes forventninger.

De siste dataene om en lavere inflasjonstakt er bevis på at sentralbankens renteøkninger, som begynte i mars 2022 da den startet en langvarig kamp for å få den voldsomme inflasjonen tilbake til målet på 2%, endelig kan være over.

Morningstars senior amerikanske økonom Preston Caldwell sier: "De positive inflasjonsnyhetene bidrar til å sementere argumentet for en Fed-pause i renteøkningene".

Bensinprisene presser inflasjonen ned, mens kjerneinflasjonen er mer vedvarende

En stor del av nedgangen i den totale inflasjonen skyldes fallende energipriser. Caldwell påpeker at oljeprisene falt 4% gjennomsnittlig i løpet av måneden, mens andre raffinerte produkter som bensin så enda større nedgang. 

På den annen side er kjerneinflasjonen mer stabil på grunn av stigende priser på boligkostnader, som Caldwell sier "fortsatt driver hoveddelen av inflasjonsproblemet". Nedgangen i prisveksten for boligkostnader fra 0,6% i september til 0,3% i oktober skyldtes i stor grad fallende hotellpriser snarere enn fallende husleie eller huseiernes tilsvarende leiepriser.

"Likevel forventer vi at de totale boligkostnadsprisene vil falle kraftig i løpet av det neste året, gitt at markedsleiene [leieavtaler for nye leietakere] har vært omtrent uendret i et år nå, og boligtilbudet fortsetter å ekspandere i et raskt tempo", sier Caldwell.

Tjenesteinflasjonen er fremdeles høy

Mens prisene på varige varer falt 2,1% på årsbasis i oktober, sier Caldwell at prisene på tjenester (ekskludert energi, bolig og helsetjenester) forblir "den mest bekymringsfulle kategorien". Denne kategorien er opp 7,2% på en tremåneders årsbasis.

Caldwell sier at en midlertidig økning i flyprisene er delvis ansvarlig for dette tallet, men han peker på pågående høy inflasjon innen bilforsikring, personlig pleietjenester og mer i den kategorien, fordi prisene fortsatt er høye.

Vil Fed senke renten neste år?

Fed forventes å holde rentene uendret på sitt neste møte i desember, og markedsobservatører retter nå blikket mot 2024.

"Markedet nærmer seg vår optimisme om inflasjon og forventninger om rentekutt", sa Caldwell. Han forventer at den federal funds-renten vil falle fra sitt nåværende målintervall på 5,25%-5,50% til 3,75%-4,00% innen utgangen av 2024, og videre til 2,00%-2,25% ved utgangen av 2025.

Investorer er også optimistiske på obligasjonsmarkedet. Omtrent 30% av deltakerne i CME FedWatch-verktøyet forventer nå at Fed vil kutte sin referanserente til 4,25%-4,50% innen desember 2024. Det vil innebære fire rentekutt på 0,25% hver.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sarah Hansen  er markedsreporter for morningstar.com

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer