Fed holder renten uendret, men er det enda en økning i sikte?

Federal Reserves retorikk beveger seg gradvis i en mindre haukeaktig retning, noe som åpner muligheten for at sentralbanken kan vende seg mot kutt i første halvdel av 2024, slik mange forventer.

Preston Caldwell 02.11.2023 | 13.59
Facebook Twitter LinkedIn

Fed-stol Jerome Powell

Federal Reserve valgte å holde renten uendret på sitt onsdagsmøte, mens styreleder Jerome Powell understreket en forsiktig tilnærming til ytterligere renteøkninger. Den nåværende kursen ligger i et målområde på 5,25%-5,50 %, etter å ha blitt hevet med 500 basispunkter fra mars 2022 til juli 2023. Onsdagens avgjørelse kom ikke som en overraskelse; Sannsynligheten, ifølge markedets implisitte forventninger, for at rentene ville forbli uendret har vært over 90% siden midten av oktober. Men hvis vi ser lenger tilbake, var sannsynligheten for en renteøkning rundt 50% tidlig i september.

Feds egne prognoser fra Federal Open Market Committee, sist utgitt i september, indikerte minst én ytterligere renteøkning etter enten november- eller desembermøtet. Så hva forårsaket endringen i markedets (og Feds) tankesett som førte til dagens beslutning? Først og fremst har inflasjonsdataene fortsatt å se moderate ut. 

Kjerneinflasjonen var bare 2,4 % på kvartalsvis årsgjennomsnitt i tredje kvartal 2023. Sentralbanken kan ikke være sikker på at inflasjonen vil gå tilbake til målet på 2% og forbli der. Powell påpekte under pressekonferansen at denne prosessen fortsatt har en "lang vei å gå". Men det er sett nok fremgang til å kreve tålmodighet fra Fed.

For det andre har obligasjonsrentene steget kraftig den siste måneden. Renten på den amerikanske 10-årige statsobligasjonen har økt med rundt 70 basispunkter siden begynnelsen av september. Utlånskostnadene i privat sektor, som den 30-årige boliglånsrenten, har steget tilsvarende. Dette vil trolig påvirke den økonomiske veksten i de kommende kvartalene. Powell sa ikke at økningen i obligasjonsrentene var en primær driver bak beslutningen om å holde renten stabil. Han sa imidlertid at dersom renteoppgangen fortsetter, vil det kreve en lavere rentebane enn forventet.

Hvorvidt renteoppgangen fortsetter, avhenger av i hvilken grad den er drevet av midlertidige tilbuds- og etterspørselsfaktorer i statsobligasjonsmarkedet. Økningen i obligasjonsrentene er bare ett eksempel på hvordan effekten av Feds tidligere renteøkninger på realøkonomien ennå ikke har utspilt seg fullt ut. Bankenes utlånsvekst er langt fra fullført. Andre låntakere i privat sektor vil se rentebyrden øke etter hvert som de forlenger forfallsgjeld. I hvilken grad balansesårbarheter kan føre til kraftige endringer i økonomisk nød er ukjent. Powell har nylig vært mer balansert når det gjelder å erkjenne risikoen for for stram pengepolitikk, så vel som for løs, med henvisning til den ufullstendige effekten av renteøkningene som allerede er implementert.

Derfor beveger Feds retorikk seg gradvis i en mindre haukeaktig retning, noe som åpner muligheten for sentralbanken til å gå over til å kutte renten i første halvdel av 2024, slik mange forventer. Til syvende og sist forventer vi at målområdet for federal funds-renten vil synke fra dagens 5,25–5,50% til 3,75–4,00% innen utgangen av 2024 og 2,00–2,25% innen utgangen av 2025. Etter vårt syn vil dette være nødvendig for å opprettholde sunn økonomisk vekst. En raskere nedgang i inflasjonen enn Fed forventer vil åpne døren for denne aggressive pengepolitiske lettelsen. Powell påpekte at beslutningen på desembermøtet fortsatt er åpen. Men markedene tolket retorikken hans som gradvis mer dueaktig, ettersom sannsynligheten for en renteøkning falt til mindre enn 20%. Vi forventer at Fed avstår fra ytterligere renteøkninger.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Preston Caldwell  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer