Ørsted-aksjen stuper etter nedskrivninger og prosjektstans

Det danske vindkraftselskapet Ørsted faller med 20% på København-børsen etter å ha bokført nedskrivninger på 28,4 milliarder danske kroner i sin amerikanske portefølje. I tillegg har selskapet kunngjort at de trekker seg fra to amerikanske offshore-prosjekter.

Johanna Englundh 02.11.2023 | 13.23
Facebook Twitter LinkedIn

 vindkraft

Ørsted har besluttet å stanse utviklingen av Ocean Wind 1- og 2-prosjektene i USA. Som en del av den pågående gjennomgangen av den amerikanske offshore-vindporteføljen, har de også tatt en investeringsbeslutning angående Revolution Wind-prosjektet, noe som fremgår av selskapets kvartalsrapport. 

Tidligere indikerte selskapet at nedskrivningene i den amerikanske porteføljen "kan komme opp i opptil 16 milliarder danske kroner". Men siden den tid har de amerikanske offshore-vindprosjektene støtt på "ytterligere negativ utvikling på grunn av ugunstige forhold knyttet til forsyningskjeden, økte renter og mangel på OREC-justering for Sunrise Wind". 

"På grunn av ufordelaktige påvirkninger knyttet til forsyningskjeden, retningslinjer for investeringskreditt (ITC), økte renter og mangel på en OREC-justering for Sunrise Wind, har vi bokført en nedskrivning på 28,4 milliarder DKK i 9M 2023. Størstedelen av dette (19,9 milliarder DKK) gjelder vårt amerikanske offshoreprosjekt Ocean Wind 1", uttaler Mads Nipper, administrerende direktør og konsernsjef for Ørsted. 

"I tillegg til nedskrivningene, vil en avsetning på omtrent 8-11 milliarder DKK knyttet til at vi avbryter utviklingen av Ocean Wind 1 ha en negativ innvirkning på vår EBITDA i Q4 2023", legger Nipper til.

Bestemmelsen tar hensyn til eventuelle termineringsgebyrer som ennå ikke er dekket av nedskrivningene og utelukker eventuell gjenbruksverdi av eksisterende kontrahert utstyr.

Ettersom nedskrivningen påvirker kapitalstrukturen, iverksetter Ørsted tiltak rettet mot å redusere kostnader, forbedre kapitalutnyttelsen, finansiere forsyningskjeden, prioritere utviklingsaktiviteter og rasjonalisere porteføljen.

"Som en del av den pågående gjennomgangen av vår amerikanske portefølje, vil vi vurdere den potensielle innvirkningen på våre nåværende langsiktige strategiske ekspansjonsmål og finansielle mål", sa selskapet.

Ørsted forventer å oppdatere markedet senest i forbindelse med offentliggjøring av årsrapporten for 2023.

Når det gjelder Revolution Wind, som Ørsted eier halvparten og nå har tatt investeringsbeslutning om, ser det ut til at landbygging er påbegynt og offshore-bygging vil starte i 2024. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2025. I tillegg til nedskrivning på 3,3 milliarder som Ørsted tar inn i rapporten for tredje kvartal, medfører Revolution Wind attraktiv verdiskaping, skriver Ørsted.

Driftsresultatet (EBITDA) utgjorde 19,4 milliarder DKK i 9M 2023, en nedgang på 6,0 milliarder DKK sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA eksklusive nye partnerskap økte med 1,0 milliarder DKK til 15,4 milliarder DKK.

Ørsteds EBITDA-prognose for 2023 på 20-23 milliarder dollar forblir uendret, eksklusiv avsetning på ca. 8-11 milliarder dollar knyttet til Ocean Wind 1. På grunn av lengre tidsrammer i prosjektporteføljen og fullføringen av Ocean Wind 1, vil Ørsteds bruttoinvesteringer (capex) i 2023 forventes å bli 40-44 milliarder DKK, 4 milliarder mindre enn tidligere prognose.

Aksjer betydelig undervurdert ifølge Morningstar

Morningstar senior aksjeanalytiker, Tancrede Fulop, anslår at nedskrivningen tilsvarer det totale beløpet Ørsted har brukt på sine amerikanske offshore-vindprosjekter. Beløpet på 28 milliarder DKK er imidlertid godt over de 16 milliarder DKK som ble annonsert i august, noe som skyldes selskapets beslutning om å suspendere Ocean Wind 1&2-prosjektene på grunn av ytterligere forsinkelser forårsaket av leverandører, reduserte muligheter til å dra nytte av skattefordeler, samt nylige økninger i langsiktige renter i USA.

"Ørsted understreker at kapitalstrukturen er betydelig påvirket av disse uønskede hendelsene. Dette kan indikere en mulig fremtidig emisjon, som etter vårt syn forklarer en stor del av dagens kursfall. Vi mener at aksjene er betydelig undervurdert, men uten klare tiltak for å styrke balansen vil aksjene sannsynligvis ikke komme seg", skriver Tancrede Fulop i en kommentar.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Orsted A/S381,90 DKK-1,93Rating

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer