Kun åtte fondsselskaper får toppkarakter for ESG i vår undersøkelse

I Morningstars analyse av 108 globale fondsselskaper er det kun åtte som får toppkarakterer. Her er de siste endringene. 

Mahi Roy 04.09.2023 | 12.56
Facebook Twitter LinkedIn

Scorer

Integreringen av miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer (ESG) i investeringsbeslutninger har nå blitt mainstream, selv om det fortsatt er ufullstendig.

Den eksplosive veksten i bærekraftige investeringer har ikke bare økt valgmulighetene, men også økt bekymringene for grønnvasking. Nå må bærekraftsfokuserte investorer være mer kresne enn noen gang når de velger fondsforvaltere.

Ta en titt på Morningstar ESG Commitment Level, som hjelper investorer med å identifisere kapitalforvalterne som er dedikert til å levere bærekraftige resultater ved å skille lederne fra etternølerne. I en fersk rapport delte Morningstar sin analyse av 108 fondsselskaper verden rundt, delt opp som vist i diagrammet nedenfor.

Bare åtte kapitalforvaltere mottok toppkarakter, etterfulgt av 21 som fikk den nest høyeste rangeringen "Advanced". Ingen norske fondsselskaper var inkludert i analysen. 

Et sektordiagram som viser en oversikt over kapitalforvaltere etter ESG-forpliktelsesnivå.  Flertallet av firmaene tjente Basic og den nest største gruppen fikk Low.

Av de 108 kapitalforvalterne som er dekket av Morningstar ESG Commitment Level, har vi
tildelt den høyeste prisen til kun åtte: Robeco, Impax, Parnassus, Australian Ethical, Boston Trust Walden, Domini Asset Management, Affirmative Investment Management og Stewart Investors.

I de fleste tilfeller har disse selskapene fokusert på bærekraftige investeringer (tidligere kjent som ansvarlig investering) siden dag én, og denne filosofien er fortsatt kjerneelementet i deres identiteter i dag. Disse selskapene opererer ut fra en felles tro på at bærekraftsmål går hånd i hånd med langsiktig økonomisk avkastning, noe som gjenspeiles på alle nivåer i organisasjonen.

I denne artikkelen fremhever vi de siste endringene for tre kapitalforvaltere. Wellington Management ble oppgradert til "Advanced" fra "Basic", mens Franklin Templeton rykket opp til "Basic" fra "Low". UBS Asset Management ble derimot nedgradert til "Basic" fra "Advanced".

Wellington Management slutter seg til toppen

Wellington ble en del av gruppen av "Advanced" selskaper i mars 2023 som et resultat av økt fokus på klima, et voksende kjerneteam dedikert til bærekraftige investeringer og avsløringsarbeid som overgår bransjestandarder. Selskapets klimafokus støttes av to imponerende partnerskap: ett med Massachusetts Institute of Technology for å utforske overgangen til en lavkarbonøkonomi og et annet med Woodwell Climate Research Center for å undersøke fysiske klimarisikoer.

Wellingston drar også nytte av lederskapet til Wendy Cromwell, lederen for bærekraftige investeringer, som sitter i styret for de FN-støttede prinsippene for ansvarlige investeringer. Cromwell startet sin karriere hos Wellington for 25 år siden, og har det siste tiåret støttet Wellingtons satsing på bærekraftige investeringer. Wellingons team for bærekraftige investeringer har doblet seg siden 2020 til totalt 40 medarbeidere innen bærekraftstrategi, ESG-sektoranalyse og klimaforskning. Til slutt er selskapets åpenhet rundt stemmevirksomhet eksemplarisk, med offentlige rapporter, klare retningslinjer og lett tilgjengelige begrunnelser for hver nøkkelstemme.

Franklin Templeton flyttes til "Basic"

Franklin Templeton utvidet sin ESG-dedikerte stab og formulerte en ny selskapsstrategi for å støtte ulike investeringsteam med ESG-integrasjon. I begynnelsen av 2022 tok Anne Simpson over som Franklin Templetons første globale bærekraftssjef. Hun leder det nylig etablerte globale teamet for bærekraftstrategi bestående av tolv personer, som fokuserer på å hjelpe hver partner med å utvikle tilpassede ESG-intergrasjonsrammeverk. 

Hos Franklin Templeton står porteføljeforvalterne fritt til å bruke denne informasjonen slik de finner den passende, men det finnes ingen formell prosedyre for å rapportere hvordan de bruker dataene til ESG-teamet. Denne strategien har ført til økt koordinering og ansvarlighet over de fleste aktivaklasser. Som et resultat ble Franklin Templeton oppgradert i april 2023 til "Basic" fra "Low". 

UBS går tilbake til "Basic"

Før den nylige nedgraderingen hadde UBS Asset Management blitt oppgradert til "Advanced" fra "Basic" i desember 2021 på grunn av dypere ESG-integrasjon, økende ESG-fokuserte produkttilbud og utvidede ressurser.

Utfordringer knyttet til ESG-integrering og oppkjøpet av Credit Suisses kapitalforvaltningsenhet introduserte imidlertid noe usikkerhet. Derfor bestemte vi oss for at deres ESG-engasjementnivå igjen skal kategoriseres som "Basic" i juni 2023. Dette betyr ikke at UBS ikke gjør fremgang innen disse områdene, bare at selskapet har falt i forhold til andre selskaper med avanserte ESG-engasjementnivåer.

Finansmarkedene er alltid dynamiske, men utviklingen og endringstakten i bærekraftige investeringer de siste årene har vært ekstraordinært. Morningstar vil fortsette å vurdere fremgangen blant selskaper, på jakt etter materielle forbedringer og forverringer, og vil bruke denne innsikten på kapitalforvalternes ESG-engasjementnivåer. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Mahi Roy  er assisterende forskningsanalytiker for fondsforvaltere hos Morningstar Research Services.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer