ESG-strømmer stagnerer når global motvind slår til

Utstrømninger fra ESG-fond fortsatte å påvirke fond over hele verden, hvor USA, Japan, Australia og New Zealand rammes hardest

Ollie Smith 27.07.2023 | 15.58
Facebook Twitter LinkedIn

Branner i Hellas

 

Forverringen av makroøkonomiske forhold og den vedvarende politiske motstanden mot bærekraftsagendaen i USA fortsatte å legge press på miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) strategier i andre kvartal 2023, ifølge en rapport fra Morningstar-analytikere.

I andre kvartal 2023 tiltrakk globale bærekraftige fond 18 milliarder dollar (ca. 14 milliarder pund) i netto ny kapital, noe som er en betydelig reduksjon fra de 31 milliardene som ble tiltrukket i forrige kvartal.

Denne nedgangen i kapitalstrøm ble gjenspeilet i en reduksjon i fondenes ytelse.

"Denne tilstrømningen var lavere enn de reviderte 31 milliardene i første kvartal, mot et kontinuerlig utfordrende bakteppe av høy inflasjon, stigende renter og usikkerhet rundt tempoet i den globale økonomien", uttalte Morningstar-analytikere.

"Nedgangen ble gjenspeilet i en redusert kvartalsvis organisk vekstrate. Beregnet som nettostrømmer i forhold til totale eiendeler ved starten av en periode, så globale bærekraftige fond sin organiske vekstrate ned til 0,7%, fra den tidligere oppjusterte 1,2% i forrige kvartal".

Dette er imidlertid fortsatt bedre enn det totale globale fondsuniverset, som igjen opplevde uttak på over 37 milliarder dollar i andre kvartal, på grunn av vedvarende utfordrende makroforhold. Disse uttakene står i kontrast til den positive kapitalstrømmen på 77 milliarder dollar i første kvartal.

Globalt sett opprettholdt Europa sin posisjon som ledende innen bærekraftige fondsstrømmer, med en tilstrømning på 20 milliarder dollar i netto ny kapital. Men dette ble dempet av betyrdelige uttak i USA, Australia, New Zealand og Japan, som opplevde utstrømninger på henholdsvis 600 millioner dollar, 1,7 milliarder dollar og 1,9 milliarder dollar. 

I Japan var tallene spesielt dramatiske, med en nedgang fra 961 millioner dollar registrert i første kvartal 2023. I USA kan den pågående politiske motstanden mot ESG-fond, kalt "kulturkrigen", delvis være å klandre. 

"Investorer trakk 635 millioner dollar ut av bærekraftige fond i andre kvartal, noe som er en lettelse fra tapene på over 5 milliarder dollar i de to foregående kvartalene, men likevel markerte det tredje kvartalet på rad med utstrømninger" sier rapporten. 

"Totalt har investorer trukket ut 11,4 milliarder dollar fra disse fondene det siste året. [...] En annen mulig faktor som fortsetter å påvirke etterspørselen etter ESG-produkter er den politiske motstanden mot bærekraftig investering i USA".

ESG-produktutviklingen fortsetter også å avta, en trend som i stor grad drives av den pågående effekten av EUs bærekraftige finansdirektiv. Nye bærekraftige fondslanseringer i Europa i andre kvartal 2023 falt med nesten 28%.

Derimot, og til tross for politisk motvind, fortsatte produktutviklingen i USA sin fremdrift, mens lanseringer i resten av verden var et desidert blandet bilde.

"Anslagsvis 106 nye bærekraftige fond ble lansert globalt i andre kvartal, en fortsettelse av nedgangen i produktutviklingsaktiviteten siden begynnelsen av 2022", sa Morningstar-analytikere.

"Men dette tallet vil trolig bli justert oppover i vår neste rapport etter hvert som vi identifiserer flere lanseringer og etter hvert som flere blir rapportert til Morningstar".

"Nedgangen i utviklingen av nye bærekraftige produkter skyldes helt og holdent var helt en betydelig reduksjon i lanseringer av nye bærekraftige fond i Europa, som falt med nesten 28%. Derimot fortsatte produktutviklingen i USA sin fremdrift, og resten av verden hadde en blandet utvikling".

Vennligst merk at denne artikkelen er helt eller delvis oversatt av en maskin, og det kan derfor være noen skrivefeil eller unøyaktigheter i teksten. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til teksten, ta gjerne kontakt med guro.tungeland@morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ollie Smith  is editor of Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer