«Kunstig intelligens vil definere det neste tiåret»

VIDEO: En av lederne for Sanlam Global Artificial Intelligence, Chris Ford forklarer hvor stor innvirkning kunstig intelligens vil ha på livene våre og hvordan vi kan investere i selskaper tilknyttet sektoren

Sunniva Kolostyak 18.04.2023 | 10.54
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Sunniva Kolostyak: Kunstig intelligens er et hett tema i nyhetene for tiden, men en fondsforvalter har ventet på dette øyeblikket en god stund. Jeg får selskap av Chris Ford i dag i studio. Chris, tusen takk for at du er her. Som jeg sa, AI - stort tema. Kan du begynne med å fortelle meg hvor du tror AI vil gå i fremtiden og hvilken rolle teknologien vil spille i samfunnet?

Chris Ford: Det er et veldig stort spørsmål. Så fra der vi står i dag, hvis du ville ha fortalt meg hva som hadde blitt oppnådd i løpet av de siste fem årene fra perspektivet for fem år siden, ville jeg ikke ha trodd det. Det har virkelig vært ekstraordinært. AI kommer etter vårt syn til å være den definerende teknologiske konteksten som vi skal leve livene våre innenfor, både på jobb og hjemme i løpet av det neste tiåret. Og vi trenger som et samfunn og som investorer å engasjere oss helhjertet for å forstå hvor forstyrrelsen kommer til å skje og hvordan den forstyrrelsen vil endre måten livene våre ledes på, for vi tenker mye desto bedre, og det skjer med en gang over hele verden, i alle sektorer av økonomien og i alle regioner.

Kolostyak: Så hvis vi ser på teknologiens utbredelse, hvor befinner vi oss nå, spesielt hvis du sammenligner det med hvordan andre teknologier har beveget seg i fortiden.

Ford: Kunstig intelligens befinner seg på utviklingsstadiet med tanke på mulighetene som ligger foran oss. Men vekstraten er veldig, veldig bratt. Og en av funksjonene i AI-verdenen som sist ble fanget opp har vært GPT-teknologien fra OpenAI og spesifikt ChatGPT-applikasjonen som mange ville ha lekt med i løpet av de siste ukene. Og denne applikasjonen gikk fra ingenting til 100 millioner brukere i løpet av noen uker, noe som er langt, langt raskere enn andre applikasjoner. Det tok WhatsApp 50 måneder å starte på null for deretter å nå ut til 100 millioner brukere. Det tok Instagram to og et halvt år å komme seg fra ingenting til 100 millioner brukere. Og ChatGPT gjorde det på fire til åtte uker avhengig av hvordan du regner på det.

Så utrullingen av teknologien går ekstremt raskt, viljen til å engasjere seg i teknologien er utrolig høy, men vi har knapt skrapet i overflaten. Men jeg tror at ChatGPT er et viktig øyeblikk i historien om AI, fordi det er det øyeblikket hvor du har en så kraftig applikasjon i tidsånden som kan brukes av oss alle. Mange har engasjert seg i det. Vi har brukt det til dumme ting som å skrive sonetter og dikt, vi kan ha brukt det til mer meningsfylte ting, gjennomføre vurderinger på skolen eller skrive rapporter på jobben. Så det er virkelig første gang at folk eksplisitt har hatt muligheten til å engasjere seg med en ledende AI-plattform. Og selvfølgelig er det litt som å åpne Pandoras eske. Når du åpner Pandoras boks, så er den åpnet for alltid. Så nå er det her for å bli, og vi må finne ut hvordan vi styrer det, hvordan vi regulerer det, og hvordan det skal integreres med hell til fordel for samfunnet i stedet for til skade for det.

Kolostyak: Så jeg antar at det store spørsmålet er hvordan du investerer i AI og kanskje spesielt hvis, som du sier, AI vil bli en så stor del av alt. Så hvordan investerer du i kunstig intelligens og hvordan investerer du i sektoren uten at det blir for generelt?

Ford: Vel, på det punktet at vi virkelig, ærlig kan si at AI er overalt, føler jeg litt at vi har vunnet. Og det er et poeng som vi har understreket siden vi lanserte fondet i 2017 at på et tidspunkt i de kommende tiårene vil AI være overalt og ingen bedrifter vil kunne lykkes uten å ha kunstig intelligente systemer innebygd i deres forretningsprosesser. Men det er vi veldig langt unna per i dag. Så selv om ting som ChatGPT ligger i forkant, er det faktisk mange flere prosaiske eksempler på kunstig intelligente systemer, som for eksempel robotiserte prosessautomatiseringsverktøy, som har enormt mye å tilby i bedriftssammenheng. Som egentlig knapt har begynt å skrape i overflaten når det gjelder deres utplassering i vårt daglige arbeidsliv.

Og så for øyeblikket vil jeg ikke si at det er enkelt, men evnen til å skille veldig tydelig mellom de selskapene som driver ganske meningsfullt med AI og de som ikke er meningsfullt engasjert med AI er veldig tydelige, og vi har et veldig klart definert rammeverk for å gjøre nettopp det. Du har rett, vårt investerbare univers kommer til å bli større, bredere, dypere og bedre over tid. Men for en porteføljeforvalter er det bare fantastisk, for nivået på teknologien og kvaliteten på selskapene vil øke med tiden, noe som også åpner opp for muligheter. Så det er et fantasitsk verktøy for en porteføljeforvalter å ha som en del av det investerbare universet vi opererer innenfor.

Kolostyak: Så hvordan unngår du, som et globalt fond for kunstig intelligens, å bli for generelt og lite spisset mot teknologien?

Ford: Så en av egenskapene til vårt investerbare univers er at det er mye teknologi, men så er det også mye som passer godt utenfor teknologisektoren. Vi har – jeg er ganske gammeldags, jeg vokste opp på 1990-tallet – når det gjelder investeringsperspektiv og jeg har alltid lært at diversifisering er et flott sted å starte fra. Og så muligheten for oss til å finne de store AI-eksponeringene i forskjellige deler av økonomien og i forskjellige deler av verden, bare vi føler, tillater oss å bygge en mer mangfoldig, mer robust, mer vedvarende portefølje. Og så langt synes vi at vi har klart å oppnå det rimelig bra. Men i den grad vårt investerbare univers vokser og utvides over tid, tror vi at disse egenskapene forhåpentligvis bør styrkes over tid.

Kolostyak: Tusen takk. For Morningstar, mitt navn er Sunniva Kolostyak.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sunniva Kolostyak  er data journalist for Morningstar.co.uk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer