Muligheter og utfordringer for havvindnæringen

Intervju med aksjeanalytiker Matthew Donen om mulighetene som finnes innenfor havvindnæringen og hvilke selskaper det kan være verdt å følge med på.

Johannes Haraldsen 27.03.2023 | 14.51
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Johannes Haraldsen: Velkommen til Morningstar. I dag har jeg den store gleden av å snakke med Matthew Donen, aksjeanalytiker hos Morningstar, og vi skal dekke offshore-aksjemarkedet.

Jeg vil bare begynne med om du kan skissere hva som er fordelene med offshore vindenergi og hvor mye offshore vindkapasitet er det for tiden, Matthew?

Matthew Donen: Hei. Altså, havvind er når vindparken og vindturbinene er ute på havet. Så den største fordelen er at vinden ute på havet generelt er sterkere enn på land og derfor kan gi mer energi. Så selv om havvindkapasiteten vokste 16 ganger i løpet av det foregående tiåret til 56 gigawatt, er den fortsatt en relativt ny teknologi og bidrar med bare 7 % av den globale vindkapasiteten for tiden.

Haraldsen: Har du mulighet til å utdype hvilke regioner som produserer mest offshore vindenergi for tiden og hvordan er utsiktene i markedet nå?

Donen: Ja. Så vi forventer en seksdobling av vindkapasiteten til havs dette tiåret til tross for at vi allerede har sett en økning på 16 ganger det forrige tiåret, og vi tror det hovedsakelig er fordi havvindkapasiteten for tiden fortsatt er sterkt konsentrert mot de tre beste regionene som er Kina, Storbritannia og Tyskland, som står for over 80 % av den globale havvindkapasiteten for tiden. Og vi forventer at mange nye land vil benytte seg av denne gunstige energikilden, havvind, takket være gunstige egenskaper så vel som de synkende kostnadene der de utjevnede energikostnadene for havvind har gått ned med mer enn 50 % det siste tiåret. Og bare for å gi deg et eksempel, Norge er ikke noe unntak fra denne utsikten der regjeringen faktisk sikter mot 30 gigawatt havvindkapasitet innen 2040. Så, for å sette det i perspektiv, har Norge som mål å ha utviklet over halvparten av den eksisterende globale vindkapasitet i dag innen 2040.

Haraldsen: Det er veldig interessant at du nevnte Norge, la oss fokusere på Norge igjen, hva ser du på som noen av de største utfordringene her, men også globalt?

Donen: Ja. Så, jeg mener, den største utfordringen, og dette er både i Europa og i Norge, er en lang og byråkratisk tillatelsesprosess, som har ført til flere års forsinkelser før et vindprosjekt kan bygges og deretter legges til energimiksen. Så i Europa, for eksempel, er over 80 % av den nåværende vindrørledningen for øyeblikket under tillatelsesfasen i stedet for å være under bygging og deretter legge til mer fornybar energi til energimiksen. Noen andre utfordringer inkluderer lagringskapasiteten for øyeblikket ikke er tilstrekkelig nok til at en svært befolket by kun kan stole på fornybar energi. En annen utfordring er også de betydelige investeringene som kreves for å distribuere og overføre energien fra der den vanligvis genereres, som for eksempel i avsidesliggende områder ute på havet, til der den er mye brukt i svært befolkede byer. Så vi trenger fortsatt betydelig mer investering i overføringssystemet og distribusjonen.

Haraldsen: Og for alle som er interessert i å investere innenfor det området, har du noen selskaper i tankene, noen selskaper som er godt posisjonert og som kan gjøre det bra i løpet av de neste par årene?

Donen: Ja. Så, jeg mener, det er mange som drar nytte av overgangen til vindenergi. De største fordelene er faktisk vindturbinprodusentene, slike som Vestas. Men vi liker faktisk ikke den bransjen. Det er en svært konkurranseutsatt bransje, og selskapene i det området genererer faktisk alle driftsunderskudd, noe som peker på sektorens konkurransekraft. Vår foretrukne måte for investorer å få eksponering for temaet er gjennom produsenter av offshore vindenergi, slike som RWE og Ørsted, samt noen verktøy som investerer for å støtte den kritiske infrastrukturen som kreves for å overføre den fornybare energien til selskapets brukere. Så vi foretrekker å investere i slike som RWE, Ørsted så vel som amerikanske energiselskaper.

Haraldsen: Takk, Matthew. For Morningstar, jeg er Johannes Haraldsen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johannes Haraldsen  Johannes Haraldsen er redaktør for Morningstar Norge. Ta kontakt med Johannes på epost.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer