Norges Bank øker renten igjen

Norges Bank valgte torsdag å fortsette renteøkningene i et stadig mer krevende makroøkonomisk landskap  

Johannes Haraldsen 24.03.2023 | 14.02
Facebook Twitter LinkedIn

norway inflation

Rentetoppen er mest sannsynlig ikke nådd

Torsdag morgen ble det klart at Norges Bank igjen har bestemt seg for å øke styringsrenten med 0,25 poeng. Dette tar renten opp fra 2,75 % og opp til 3% som er et rentenivå ikke observert siden desember 2008. Den gang var beslutningen basert på frykten i verdensøkonomien grunnet den finansielle krisen med opphav i det amerikanske bankvesenet. Perioden fra 2008 til og vinteren 2022 var preget av et vedvarende lavt rentenivå, dette skyldtes den langvarige effekten av finanskrisen som holdt den økonomiske aktiviteten lav i flere år, kombinert med en høyere arbeidsledighet, både her i Norge og globalt. Dette ble så etterfulgt av korona-pandemien som sørget for å holde rentene lave, noe som bidro til økt inflasjon og problemer i forsyningskjeden kombinert med et press i energimarkedene.

Når dette skrives i 2023 så er det noen slående likheter med 2008, uten at disse heller skal overdrives. Perioden 2007-2008 ble preget av at banker satt igjen med store tap på utlån og da særlig innen kategorien «sub-prime» som henviser til at lånekundene gjerne hadde svært dårlig eller ikke-eksisterende kredittverdighet.

Krisen denne gangen er foreløpig langt mindre omfattende og dreier seg primært om et mindretall banker i USA og Europa, som over lengre tid har opplevd finansielle utfordringer. Silicon Valley Bank som skapte overskrifter for to uker siden, hadde et særlig fokus på kunder innen teknologisektoren. Dette er to områder som ble hardt rammet i 2022 av et økt rentenivå og dårligere tilgang på kapital.

I motsetning til 2008 hvor rentebanen var på vei nedover etter å ha ligget på 5,75 frem til september samme år, så har rentene det siste året steget betraktelig. På under ett år har rentenivået steget fra 0,5 til 3,0 poeng, i et håp om å stagge inflasjonen. Dette har så langt ikke lykkes, ettersom konsumprisindeksen ifølge SSB har steget med hele 6,3% på 12 måneder.

Hva vil skje videre?

Sentralbanksjef, Ida Wolden Bache har selv snakket om behovet for ytterligere renteøkninger for å bremse inflasjonen. Det er forventet av styringsrenten vil økes til 3,5 mot sommeren og holde seg der i overskuelig fremtid med mindre behovet for ytterligere opptrappinger er til stede. Rentebanen videre vil også avhenge av hva som skjer ellers i markedet og da særlig om amerikanske Fed vil fortsette sine økninger eller fokusere på en gradvis nedtrapping mot 2024, som vi har skrevet om tidligere

Den vedvarende inflasjonen trekkes gjerne frem som den største trusselen for økonomien, ettersom den fører til prisvekst på varer og tjenester. Likevel vil det også være andre variabler som kan komme til å veie inn. Den norske kronen har svekket seg betraktelig det siste året mot store valutaer som dollar og euro, men også sammenlignet med våre naboland Sverige og Danmark.

Oljeprisen har også svekket seg betraktelig i løpet av det siste året og ligger i skrivende stund på 72 dollar fatet, ned fra 100 dollar+ som var realiteten i første halvdel av 2022. Utviklingen til oljeprisen vil spille en rolle for veksten i fastlandsøkonomien på grunn av forholdet mellom petroleumsnæringen inntektene til staten.

Når alt kommer til alt så var ikke rentebeslutningen til Norges Bank torsdag en overraskelse, men i et krevende økonomisk farvann preget av flere trusler enn høy inflasjon så vil jobben til Norges Bank bli langt mer krevende i tiden fremover.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johannes Haraldsen  Johannes Haraldsen er redaktør for Morningstar Norge. Ta kontakt med Johannes på epost.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer