Credit Suisse kan få ny start hos UBS

Credit Suisses aksjonærer vil stå ribbet tilbake, men å redde noe av banken er det beste resultatet under de nåværende omstendighetene.

Johann Scholtz 20.03.2023 | 10.40
Facebook Twitter LinkedIn

Credit Suisse

Mye kan skje på en uke i finansmarkedene. Hvis UBS Group (UBS) hadde kjøpt Credit Suisse (CS) for 3 milliarder CHF (omtrent 34 milliarder NOK) for en uke siden, ville det virket som en fantastisk avtale. Nå er det mye vanskeligere å gi et nøyaktig bilde på verdien til den skadeskutte banken. Credit Suisse opplevde sannsynligvis betydelige netto utstrømmer av klientmidler i forrige uke, noe som svekket inntjeningsgrunnlaget. Vi tror imidlertid at UBS kan hente ut verdier fra oppkjøpet og på sikte snu situasjonen rundt.

UBS kan radikalt omstrukturere Credit Suisse

UBS er i en mye bedre posisjon til å gjennomføre en radikal restrukturering av Credit Suisses virksomhet enn Credit Suisse var. Vi anslår at UBS sitt kostnadsreduksjonsmål for 2027 vil redusere Credit Suisses justerte driftsutgifter for 2022 med omtrent 60 %. Restruktureringen vil medføre materialkostnader, men UBS er i en bedre posisjon enn Credit Suisse til å absorbere disse. Utfordringen for UBS blir å holde nedgangen i omsetning på et minimum i restruktureringsperioden.

I et overraskende trekk skrev sveitsiske regulatorer ned verdien av Credit Suisses 16 milliarder CHF AT1-kapital til null, og ga UBS ekstra kapital for å absorbere nedskrivninger og restruktureringskostnader. I tillegg vil sveitsiske myndigheter gi ytterligere 9 milliarder CHF i nedsidebeskyttelse. Den kombinerte beskyttelsen på 25 milliarder CHF på nedsiden, om nødvendig, og likviditetsstøtte fra den sveitsiske nasjonalbanken bør forhåpentligvis sikre at UBS sine finansieringskostnader forblir i sjakk.

Suspensjonen av UBS sitt aksjetilbakekjøpsprogram er negativ, men det kunne ha skjedd uansett, gitt gjeldende markedsforhold. Vi vil oppdatere vårt virkelig verdiestimat for UBS snart.

UBS vil beholde Credit Suisses virksomheter

UBS bekreftet at de har tillatelse fra sveitsiske konkurransemyndigheter til å beholde Credit Suisses sveitsiske bankvirksomhet. Vi ser på dette som positivt. Credit Suisses sveitsiske bank er en franchise av høy kvalitet og vil sammen med UBS ha en dominerende posisjon i det sveitsiske markedet.

Det ser også ut til at de vil beholde alle Credit Suisses virksomheter bortsett fra verdipapirhandel, som vil bli skilt ut. I sin telefonkonferanse advarte UBS om at mens de ønsker å gå raskt i prosessen med å avvikle Credit Suisses verdipapirvirksomhet, har noen posisjoner svært lang løpetid.

«Redde det som kan reddes» er beste løsningen

Til tross for Credit Suisses tidligere sunne likviditetsposisjon, og likviditetsstøtte fra den sveitsiske nasjonalbanken, var dets levedyktighet som fortsatt drift klart truet. Nedskrivningen av AT1-kapital bekrefter at aksjonærene var heldige som ikke ble helt utslettet.

Ifølge Financial Times tapte Credit Suisse innskudd verdt 10 milliarder CHF per dag fra bankens kunder. Dette er en kraftig blødning som måtte stoppes for å unngå fullstendig kollaps.

For Credit Suisse-aksjonærer vil det føles som om de sitter loppet tilbake, men å redde noe av banken er det beste resultatet under de nåværende omstendighetene.

 

 

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Credit Suisse Group AG ADR0,91 USD1,95
UBS Group AG31,18 USD0,61Rating

Om forfatteren

Johann Scholtz  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer